Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

06/06/2023 15:32 PM

Ngày 02/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 18 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, cụ thể:

(1) 18 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm:

- Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

- Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

- Vụ Công nghệ cao.

- Vụ Năng lượng nguyên tử.

- Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

- Cục Sở hữu trí tuệ.

- Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

So với Nghị định 95/2017/NĐ-CP , không còn quy định về Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương; Cục Công tác phía Nam; Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Cục Năng lượng nguyên tử; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thay vào đó là Vụ Năng lượng nguyên tử; Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật; Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

(2) 4 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm:

- Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Báo VnExpress.

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

So với Nghị định 95/2017/NĐ-CP, không còn quy định về Báo Khoa học và Phát triển thay vào đó là Báo VnExpress.

Nghị định 28/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/6/2023 và thay thế Nghị định 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,542

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:05 | 12/06/2024 Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
  • 16:00 | 12/06/2024 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
  • 15:58 | 12/06/2024 Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
  • 15:57 | 12/06/2024 Thông tư 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
  • 15:50 | 12/06/2024 Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận thị trường, cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
  • 13:55 | 12/06/2024 Quyết định 1545/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2024 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:50 | 12/06/2024 Thông tư 05/2024/TT-NHNN ngày 07/6/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
  • 10:35 | 12/06/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTP ngày 6/6/2024 sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch
  • 10:30 | 12/06/2024 Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 09:10 | 12/06/2024 Thông tư 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079