Ban hành QCVN 74:2023/BTNMT về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000

28/10/2023 13:49 PM

Ngày 29/9/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 11/2023/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000.

Ban hành QCVN 74:2023/BTNMT về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000

Theo đó, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000, mã số QCVN 74:2023 /BTNMT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 74:2023 /BTNMT bao gồm những nội dung sau:

(1) Quy định chung:

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;

- Tài liệu viện dẫn;

- Giải thích từ ngữ;

- Độ chính xác của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000;

- Định dạng sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000.

(2) Quy định kỹ thuật:

- Cơ sở toán học;

- Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000;

+ Tổ chức các nhóm lớp dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000;

+ Yêu cầu kỹ thuật thể hiện nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000;

+ Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính;

+ Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu cơ sở toán học;

+ Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu dân cư;

+ Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu địa hình;

+ Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu giao thông;

+ Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật;

+ Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu thủy văn.

- Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000.

- Siêu dữ liệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000.

(3) Quy định về quản lý:

- Phương thức đánh giá sự phù hợp

- Quy định về công bố hợp quy

- Phương pháp thử

(4) Tổ chức thực hiện:

- Phụ lục A (Quy định) Bảng màu ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000;

- Phụ lục B (Quy định) Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000;

- Phụ lục C (Quy định) Bảng quy định chữ viết tắt danh từ chung trên bản đồ;

- Phụ lục D (Quy định) Mẫu khung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000.

Thông tư 11/2023/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2024. Đồng thời, các nội dung quy định đối với bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000 tại Quyết định 11/2006/QĐ-BTNMT và Quyết định 09/2006/QĐ-BTNMT hết hiệu lực kể từ ngày 29/3/2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,492

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 21:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
  • 17:18 | 19/07/2024 Nghị định 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
  • 17:15 | 19/07/2024 Nghị định 93/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
  • 15:30 | 19/07/2024 Thông tư 01/2024/TT-BNG ngày 15/7/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079