Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước

22/12/2023 15:58 PM

Ngày 20/12/2023, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định Quyết định 1598/QĐ-KTNN về Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước.

Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước

- Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước là hệ thống tích hợp thông tin hành chính điện tử và thông tin truyền thông của Kiểm toán nhà nước, hoạt động tại địa chỉ https://www.sav.gov.vn theo Giấy phép hoạt động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Cổng thông tin điện tử có chức năng:

+ Quản lý và công bố thông tin chính thức của Kiểm toán nhà nước; liên kết, tích hợp các kênh thông tin và ứng dụng nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;

+ Phục vụ hoạt động tác nghiệp của các đơn vị, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước;

+ Giới thiệu Kiểm toán nhà nước và các lĩnh vực hoạt động của Kiểm toán nhà nước; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và lĩnh vực kiểm toán nhà nước nói riêng;

+ Cung cấp, trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Việc vận hành Cổng thông tin điện tử, cung cấp, đăng tải, lưu trữ, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, báo chí, sở hữu trí tuệ, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quản lý thông tin trên Internet và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Quản lý Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước

- Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử để thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.

Ban biên tập có cơ cấu gồm:

+ Phó Tổng Kiểm toán nhà nước - Trưởng ban;

+ Tổng Biên tập Báo Kiểm toán - Phó Trưởng ban thường trực;

+ Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán - Phó Trưởng ban biên lập;

+ Trưởng phòng, Báo Kiểm toán - Phó Trưởng ban biên tập (nếu cần thiết);

+ Một số viên chức thuộc Báo Kiểm toán, Trung tâm Tin học - Thành viên.

- Báo Kiểm toán là đơn vị Thường trực Ban biên tập, chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hoạt động Cổng thông tin điện tử dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Ban biên tập.

- Trung tâm Tin học phối hợp với Báo Kiểm toán thực hiện quản trị hệ thống, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động Cổng thông tin điện tử.

Xem chi tiết tại Quyết định 1598/QĐ-KTNN có hiệu lực ngày 20/12/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 522

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:05 | 12/06/2024 Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
  • 16:00 | 12/06/2024 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
  • 15:58 | 12/06/2024 Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
  • 15:57 | 12/06/2024 Thông tư 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
  • 15:50 | 12/06/2024 Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận thị trường, cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
  • 13:55 | 12/06/2024 Quyết định 1545/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2024 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:50 | 12/06/2024 Thông tư 05/2024/TT-NHNN ngày 07/6/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
  • 10:35 | 12/06/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTP ngày 6/6/2024 sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch
  • 10:30 | 12/06/2024 Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 09:10 | 12/06/2024 Thông tư 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079