Ban hành QCVN về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

23/12/2023 13:50 PM

Ngày 21/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2023/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Ban hành QCVN về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Theo đó, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, mã số QCVN 22:2023/BTC.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2023/BTC về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò bao gồm những nội dung sau:

(1) Quy định chung:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Đối tượng áp dụng;

- Giải thích từ ngữ;

(2) Quy định về kỹ thuật an toàn:

- Tài liệu viện dẫn;

- Yêu cầu chung;

- Yêu cầu đối với cấu trúc phòng nổ của động cơ điện phòng nổ;

- Yêu cầu ký thuật đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò;

- Yêu cầu và phương pháp kiểm tra thử nghiệm;

- Quy định về nhãn.

(3) Quy định về quản lý

- Quy định về quản lý;

- Yêu cầu về hồ sơ quản lý động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò;

- Yêu cầu về kiểm tra trong quá trình vận hành;

- Thời hạn và nội dung kiểm tra;

- Yêu cầu về thử nghiệm và kiểm định;

(4) Tổ chức thực hiện

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, giám định, sử dụng và các cá nhân khác có liên quan đến động cơ điện phòng nổ trong mỏ hầm lò phải tuân thủ theo các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2023/BTC về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò phải:

+ Thường xuyên kiểm tra động cơ điện phòng nổ theo quy định, kip thời báo cáo cấp có thåm quyền khi phát hiện sự cố, biểu hiện mất an toàn trong quá trình vận hành.

+ Sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm, kiểm định động cơ điện phòng nổ theo quy dịnh tai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2023/BTC về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò và các yêu cầu của văn bån pháp luật khác có liên quan.

+ Lập hồ sơ theo dõi, quản lý và sử dụng an toàn đối với thiết bị có động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2023/BTC về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

- Các tổ chức thử nghiêm, kiểm định phải thực hiện các nội dung quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2023/BTC về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò và phải chịu trách nhiêm về các kết quả thử nghiệm, kiểm định theo quy định hiện hành.

Thông tư 36/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 878

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 16/07/2024 Quyết định 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
  • 14:00 | 16/07/2024 Thông tư 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
  • 17:30 | 15/07/2024 Luật sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 ngày 29/6/2024 43/2024/QH15
  • 14:30 | 15/07/2024 Nghị định 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá
  • 10:00 | 15/07/2024 Thông tư 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số
  • 09:45 | 15/07/2024 Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 về chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
  • 09:40 | 15/07/2024 Kết luận 86-KL/TW ngày 10/7/2024 về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới
  • 09:35 | 15/07/2024 Chỉ thị 37-CT/TW ngày 10/7/2024 đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
  • 17:00 | 13/07/2024 Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐTP ngày 10/6/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm mức hình phạt đã tuyên, giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
  • 09:40 | 13/07/2024 Thông tư 36/2024/TT-BQP ngày 07/7/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079