Sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) trong Hiệp định VN-EAEUFTA từ ngày 01/03/2024

17/01/2024 14:13 PM

Ngày 15/01/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (gọi tắt là Hiệp định VN-EAEUFTA).

Sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) trong Hiệp định VN-EAEUFTA từ ngày 01/03/2024

Theo đó, Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 21/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục tại Điều 2 Thông tư 11/2018/TT-BCT ) sẽ thực hiện theo các nội dung có trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BCT .

Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BCT được xây dựng trên cơ sở Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa năm 2022 (sau đây gọi là HS 2022). Cột đầu tiên của PSR gồm có các Chương, Nhóm hoặc Phân nhóm. Cột thứ hai về mô tả hàng hóa. Cột thứ ba về tiêu chí xuất xứ. Hàng hóa thuộc PSR này được xác định duy nhất bởi các mã HS của hàng hóa; tên hàng hóa chỉ được sử dụng để thuận tiện.

Trong đó:

- Chương là một chương của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (2 số);

- Nhóm là một nhóm của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (4 số);

- Phân nhóm là một phân nhóm của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (6 số);

- WO là hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại một Bên theo quy định tại Điều 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT ;

- CTC là chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 2 số (CC), 4 số (CTH), 6 số (CTSH);

- CC là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số hàng hóa ở cấp độ 2 số (chuyển đổi Chương);

- CTH là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số (chuyển đổi Nhóm);

- CTSH là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số hàng hóa ở cấp độ 6 số (chuyển đổi Phân nhóm);

- VAC (Х)% là hàm lượng giá trị gia tăng được tính theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT không thấp hơn (X) phần trăm (%) và quá trình sản xuất của thành phẩm được thực hiện tại một Bên;

- CTC + VAC (Х)% là yêu cầu chuyển đổi mã số hàng hóa với điều kiện hàm lượng giá trị gia tăng được tính theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT không thấp hơn (X) phần trăm (%) và quy trình sản xuất hàng hóa cuối cùng đã được thực hiện tại một Bên;

- CTC hoặc VAC (X)% là yêu cầu chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc hàm lượng giá trị gia tăng được tính theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT không thấp hơn (X) phần trăm (%) và quy trình sản xuất của hàng hóa cuối cùng được thực hiện tại một Bên.

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2024/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/3/2024 và bãi bỏ Thông tư 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018.

Chia sẻ bài viết lên facebook 9,697

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
  • 14:10 | 24/04/2024 Quyết định 410/QĐ-TCT ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 10:20 | 24/04/2024 Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 24/04/2024 Quyết định 910/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  • 18:30 | 23/04/2024 Quyết định 890/QĐ-BYT ngày 09/4/2024 Quy trình tiếp công dân
  • 18:25 | 23/04/2024 Quyết định 837/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 17:40 | 23/04/2024 Quyết định 1075/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079