Nội dung công việc kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực áp dụng từ ngày 15/02/2024

31/01/2024 18:05 PM

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 28/2023/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Nội dung công việc kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực áp dụng từ ngày 15/02/2024

Theo đó, nội dung công việc kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực như sau:

[1] Xác định phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

- Phân tích và xác định các nguồn phát thải.

- Xác định phương pháp luận tương ứng cho từng nguồn phát thải, gồm:

+ Bãi chôn lấp chất thải rắn;

+ Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học;

+ Thiêu đốt chất thải trong lò đốt;

+ Đốt lộ thiên chất thải;

+ Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt;

+ Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp;

+ Các nguồn phát sinh khác.

[2] Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực

- Rà soát và lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính, các thông số liên quan cho từng phương pháp luận áp dụng cho từng nguồn phát thải.

- Tổng hợp các hệ số phát thải khí nhà kính, thông số liên quan cho từng phương pháp luận áp dụng cho từng nguồn phát thải khí nhà kính.

- Tổng hợp các hệ số nóng lên toàn cầu áp dụng cho từng loại khí nhà kính.

[3] Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

- Xác định các số liệu hoạt động cần thiết của từng nguồn phát thải khí nhà kính theo yêu cầu của phương pháp luận.

- Thiết lập các biểu các thông số, số liệu hoạt động cần thu thập.

- Xác định nguồn cung cấp số liệu hoạt động.

- Đánh giá mức độ sẵn có của số liệu.

- Thu thập số liệu hoạt động.

- Xử lý số liệu thu thập, hoàn thiện số liệu đầu vào phục vụ cho kiểm kê.

- Phân tích các rào cản và đề xuất giải pháp cải thiện cho lần thu thập số liệu kế tiếp.

[4] Tính toán phát thải, hấp thụ kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

- Thiết lập bảng tính.

- Xử lý các số liệu theo các phương pháp tính toán.

- Tổng hợp và trích xuất kết quả kiểm kê khí nhà kính.

- Đánh giá xu thế phát thải khí nhà kính cấp quốc gia theo lĩnh vực.

+ Tổng hợp kết quả khí nhà kính của các kỳ kiểm kê trước.

+ Xây dựng bảng đánh giá xu thế phát thải khí nhà kính các nguồn phát thải.

+ Tổng hợp kết quả đánh giá xu thế phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực.

+ Xây dựng báo cáo đánh giá xu thế phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực.

- Đánh giá và đề xuất biện pháp cải thiện.

+ Phân tích khả năng nâng bậc kiểm kê khí nhà kính.

+ Rà soát, bổ sung nguồn phát thải khí nhà kính phát sinh khác.

[5] Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

- Kiểm tra sự toàn diện, chính xác và đầy đủ của số liệu.

- Xác định và điều chỉnh các lỗi và thiếu sót.

- Kiểm tra tài liệu kiểm kê khí nhà kính.

[6] Đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

- Đánh giá quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

- Rà soát tính đầy đủ và chính xác số liệu hoạt động.

- Kiểm tra sự đầy đủ tài liệu phục vụ cho kiểm kê khí nhà kính.

- Kiểm tra quy trình trích xuất và dự trữ số liệu, kết quả kiểm kê khí nhà kính.

[7] Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

- Phân tích, lựa chọn phương pháp đánh giá độ không chắc chắn theo hướng dẫn của IPCC.

- Xây dựng bảng tổng hợp độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

+ Đánh giá độ không chắc chắn của số liệu hoạt động.

+ Đánh giá độ không chắc chắn của hệ số phát thải áp dụng.

+ Đánh giá tổng hợp độ không chắc chắn của số liệu kết quả tính toán.

[8] Tính toán lại kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực cho kỳ kiểm kê trước

[9] Xây dựng báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo lĩnh vực

- Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo.

- Tổng hợp, xử lý thông tin về số liệu hoạt động, hệ số phát thải.

- Xây dựng báo cáo.

+ Xây dựng dự thảo báo cáo thành phần.

+ Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải.

+ Tham vấn các bên có liên quan.

+ Hoàn thiện báo cáo.

Xem chi tiết tại Thông tư 28/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,108

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 12/07/2024 Nghị quyết 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
  • 10:15 | 12/07/2024 Thông tư 32/2024/TT-BCA ngày 10/7/2024 sửa đổi Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Thông tư 08/2018/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
  • 08:15 | 12/07/2024 Thông tư 38/2024/TT-NHNN ngày 01/7/2024 quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 08:10 | 12/07/2024 Nghị định 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • 17:20 | 11/07/2024 Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 10/7/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 14:15 | 11/07/2024 Thông tư 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 sửa đổi Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  • 14:10 | 11/07/2024 Thông tư 36/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
  • 14:05 | 11/07/2024 Thông tư 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  • 14:05 | 11/07/2024 Thông tư 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  • 14:00 | 11/07/2024 Thông tư 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079