Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài Chính năm 2024

06/02/2024 10:35 AM

Ngày 26/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 181/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2024.

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài Chính năm 2024

(1) Rà soát, công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có thời điểm hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trong năm 2024 (tính từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024)

- Rà soát để xác định văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong năm 2024 (tính từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024).

- Trình Bộ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có thời điểm hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trong năm 2024 (tính từ ngày 01/01/2024 -31/12/2024).

(2) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu, sửa đổi luật, nghị quyết, pháp lệnh

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để phục vụ cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024, đối với các dự án Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

- Rà soát Luật Dự trữ quốc gia theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2114/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Quyết định số 173/QĐ-BTC ngày 18/02/2022 của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

- Rà soát để phục vụ việc xây dựng các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh do các Bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo theo đề nghị của các Bộ, ngành (nếu có); Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật tài chính để triển khai thực hiện các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh do các Bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo theo đề nghị của các Bộ, ngành (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 139 Nghị định 34/2016/NĐ-CP .

(3) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền

- Rà soát theo yêu cầu, đề nghị, kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương.

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2021, năm 2022, năm 2023.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về giá mà Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì thực hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định của Luật Giá 2023 tại khoản 2 mục II Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá 2023 ban hành kèm theo Quyết định 1250/QĐ-TTg năm 2023.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chính sách tiền lương theo yêu cầu tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

(4) Rà soát, xử lý hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật không còn áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

- Rà soát, xử lý hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

- Rà soát, xử lý hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành không còn áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực.

(5) Báo cáo kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành được rà soát trong năm 2023

(6) Đăng tải Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trên cổng thông tin điện tử

Xem chi tiết tại Quyết định 181/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 26/01/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 420

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 21/06/2024 Thông tư 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 hướng dẫn Luật Căn cước 2023
  • 17:05 | 21/06/2024 Thông tư 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước
  • 15:30 | 21/06/2024 Thông tư 42/2024/TT-BTC ngày 20/6/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản
  • 13:40 | 21/06/2024 Quyết định 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 về Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
  • 09:40 | 21/06/2024 Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
  • 08:55 | 21/06/2024 Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
  • 13:40 | 19/06/2024 Công điện 02/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 triển khai Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024
  • 11:20 | 19/06/2024 Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản
  • 11:10 | 19/06/2024 Công điện 03/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tại Nghị định 65/2024/NĐ-CP
  • 10:40 | 19/06/2024 Thông tư 02/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079