16 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2023 thuộc quản lý của Bộ Xây dựng

05/02/2024 15:04 PM

Ngày 31/01/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 91/QĐ-BXD năm 2024 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

16 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2023 thuộc quản lý của Bộ Xây dựng

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng hết hiệu lực toàn bộ năm 2023 gồm:

(1) Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Nghị định 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị: Hết hiệu lực từ ngày 20/6/2023.

- Quyết định 20/2000/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở: Hết hiệu lực từ ngày 21/12/2023.

- Quyết định 117/2007/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở: Hết hiệu lực từ ngày 21/12/2023.

- Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở: Hết hiệu lực từ ngày 21/12/2023.

(2) Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

- Thông tư 12/2012/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị: Hết hiệu lực từ ngày 01/6/2023.

- Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2023 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị: Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2023.

- Thông tư 12/2014/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị: Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2023.

- Thông tư 07/2016/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: Hết hiệu lực từ ngày 20/4/2023.

- Thông tư 08/2016/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng: Hết hiệu lực từ ngày 20/4/2023.

- Thông tư 09/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình: Hết hiệu lực từ ngày 20/4/2023.

- Thông tư 30/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC): Hết hiệu lực từ ngày 20/4/2023.

- Thông tư 12/2016/TT-BXD Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù: Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

- Thông tư 02/2017/TT-BXD Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn: Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

- Thông tư 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng: Hết hiệu lực từ ngày 10/3/2023.

- Thông tư 02/2019/TT-BXD Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng: Hết hiệu lực từ ngày 10/3/2023.

- Thông tư 02/2021/TT-BXD về ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình: Hết hiệu lực từ ngày 16/01/2023.

Quyết định 91/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 31/01/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,222

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:40 | 24/07/2024 Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 23/7/2024 về kiểm kê đất đai năm 2024
  • 07:45 | 24/07/2024 Nghị quyết 111/NQ-CP ngày 22/7/2024 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 14:10 | 23/07/2024 Quyết định 1707/QĐ-BTC ngày 22/7/2024 điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
  • 14:00 | 23/07/2024 Thông tư 42/2024/TT-NHNN ngày 22/7/2024 sửa đổi Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
  • 15:40 | 22/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT ngày 28/6/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 15:30 | 22/07/2024 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
  • 11:50 | 22/07/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:45 | 22/07/2024 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079