Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ

03/02/2024 10:25 AM

Ngày 10/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 14/QĐ-BNV về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 14/QĐ-BNV Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ. 

Đơn cử, các nhiệm vụ của đơn vị do Bộ trưởng phụ trách trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ bao gồm:

- Vụ tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện Sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. 

- Vụ pháp chế chủ trì thực hiện Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Ngoài ra, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị như sau:

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ trì tham mưu xây dựng, trình VBQPPL có trách nhiệm:

+ Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản;

+ Gửi báo cáo tiến độ xây dựng, trình văn bản về Vụ Pháp chế trước ngày 23 hằng tháng;

+ Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và chủ động đăng ký bổ sung các VBQPPL vào Chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công.

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

+ Phối hợp với Trung tâm Thông tin đăng tải Quyết định và Danh mục các văn bản lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình;

+ Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và đề nghị đăng ký bổ sung của các đơn vị; hằng tháng báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các Ban, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng VBQPPL theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

- Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 14/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 10/01/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 928

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 12/07/2024 Nghị quyết 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
  • 10:15 | 12/07/2024 Thông tư 32/2024/TT-BCA ngày 10/7/2024 sửa đổi Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Thông tư 08/2018/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
  • 08:15 | 12/07/2024 Thông tư 38/2024/TT-NHNN ngày 01/7/2024 quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 08:10 | 12/07/2024 Nghị định 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • 17:20 | 11/07/2024 Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 10/7/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 14:15 | 11/07/2024 Thông tư 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 sửa đổi Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  • 14:10 | 11/07/2024 Thông tư 36/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
  • 14:05 | 11/07/2024 Thông tư 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  • 14:05 | 11/07/2024 Thông tư 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  • 14:00 | 11/07/2024 Thông tư 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079