Điều kiện về hồ sơ Giải thưởng KHCN cho giảng viên trẻ trong trường đại học năm 2024

29/02/2024 14:58 PM

Ngày 20/02/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn chi tiết công tác triển khai xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024.

Điều kiện về hồ sơ Giải thưởng KHCN cho giảng viên trẻ trong trường đại học năm 2024

Theo đó, hồ sơ Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 hợp lệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(1) Gửi đầy đủ hồ sơ dưới dạng hồ sơ điện tử gồm:

- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dưới dạng file PDF (Mẫu 01a - Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ).

+ Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng chỉ ghi tên các tác giả là giảng viên (chỉ tính giảng viên cơ hữu của đơn vị; không tính nghiên cứu viên, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên tập sự,...) và không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng, đồng thời cần ghi rõ ngày tháng năm sinh của từng tác giả.

+ Đối với các đồng tác giả trên 35 tuổi hoặc tác giả đủ độ tuổi tham gia nhưng không phải là giảng viên thì cần gửi Bản cam kết/giấy xác nhận đồng ý cho tác giả/nhóm tác giả đủ điều kiện được gửi hồ sơ tham gia xét Giải thưởng và được hưởng mọi quyền lợi nếu công trình đạt Giải thưởng (cần có đủ chữ ký của tất cả các đồng tác giả, các đồng tác giả ở xa có thể gửi xác nhận đồng ý qua email).

- Báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng dưới dạng file Word và PDF (Mẫu 04 - Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ).

- Bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN đối với công trình đề nghị xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10 tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có) dưới dạng file PDF.

(2) Không hiển thị thông tin về giảng viên trẻ, tên cơ sở giáo dục đại học trong báo cáo tổng kết và các tài liệu khoa học liên quan (nếu có), trừ danh mục tài liệu tham khảo. Trong trường hợp đặc biệt, tên cơ sở giáo dục đại học là một phần trong tên công trình hoặc nội dung nghiên cứu, hồ sơ được coi là hợp lệ.

(3) Gửi bản điện tử Công văn (file PDF có dấu đỏ), danh mục công trình tham gia Giải thưởng theo mẫu tại Phụ lục kèm theo (mẫu 01 gửi PDF có dấu đỏ và file Excel; mẫu 02 gửi file Excel) và hồ sơ Giải thưởng đúng thời hạn quy định.

(4) Đảm bảo quy định về đối tượng, lĩnh vực khoa học và công nghệ, điều kiện đối với công trình tham gia xét Giải thưởng tại khoản 3 Điều 1, Điều 3 và Điều 4 của Quy chế Giải thưởng (cần ghi rõ tên 01 trong 06 lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng và chuyên ngành của từng công trình gửi tham gia xét Giải thưởng).

Xem chi tiết tại Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 253

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
  • 14:10 | 24/04/2024 Quyết định 410/QĐ-TCT ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 10:20 | 24/04/2024 Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 24/04/2024 Quyết định 910/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  • 18:30 | 23/04/2024 Quyết định 890/QĐ-BYT ngày 09/4/2024 Quy trình tiếp công dân
  • 18:25 | 23/04/2024 Quyết định 837/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 17:40 | 23/04/2024 Quyết định 1075/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079