04 lĩnh vực trong Chương trình thực hành tiết kiệm của Cục hàng không Việt Nam năm 2024

28/02/2024 10:01 AM

Ngày 23/02/2024, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 397/QĐ-CHK về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

04 lĩnh vực trong Chương trình thực hành tiết kiệm của Cục hàng không Việt Nam năm 2024

Theo đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Cục Hàng không Việt Nam theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau:

1. Thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm phải đúng trình tự, nội dung, đối tượng, thời gian, định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định bảo đảm công khai, minh bạch.

- Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, phí, lệ phí chuyên ngành hàng không

+ Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước

+ Các đơn vị phải chủ động cân đối, sắp xếp nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện nhiệm vụ.

- Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, các khoản chi chưa thực sự cần thiết để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

+ Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác.

2. Thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

- Tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thực hiện dự án, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

- Rà soát các khoản tạm ứng đảm bảo việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật;

- Hoàn thành nghiệm thu khối lượng để thực hiện thu hồi số vốn đã tạm ứng theo đúng thời hạn

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đấu thầu.

+ Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả.

3. Thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

- Tập trung đẩy nhanh công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất theo quy định, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch được Bộ GTVT giao.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, công khai, minh bạch.

- Tổ chức rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định.

+ Tổ chức xử lý tài sản công theo đúng pháp luật không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

4. Thực hành tiết kiệm trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

- Thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn với tinh giảm biên chế nhằm nâng cao hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

+ Xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

- Tăng cường kỷ luật công vụ; kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

+ Minh bạch hóa quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Xem chi tiết tại Quyết định 397/QĐ-CHK có hiệu lực từ ngày 23/02/2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 365

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 25/04/2024 Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 16:20 | 25/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
  • 10:30 | 25/04/2024 Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 16/4/2024 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương
  • 10:00 | 25/04/2024 Thông tư 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
  • 09:00 | 25/04/2024 Công văn 245/TTg-KTTH ngày 17/4/2024 đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan
  • 17:30 | 24/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 15:20 | 24/04/2024 Công văn 1211/QLD-KD ngày 23/4/2024 đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5
  • 15:15 | 24/04/2024 Công văn 2078/BYT-VPB1 ngày 23/4/2024 đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
  • 14:30 | 24/04/2024 Công văn 1070/BHXH-CNTT ngày 22/4/2024 thực hiện Công điện 33/CĐ-TTg tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079