Biểu mẫu 11/03/2022 09:17 AM

Mẫu giấy đề nghị thanh toán và phương pháp ghi

11/03/2022 09:17 AM

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán. Sau đây là mẫu giấy đề nghị thanh toán và phương pháp ghi.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán và phương pháp ghi

Mẫu giấy đề nghị thanh toán và phương pháp ghi (Ảnh minh họa)

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán

- Đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ: Mẫu giấy đề nghị thanh toán là Mẫu số 05 – TT ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

- Đối với cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước: Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng là Mẫu C43-BB ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

2. Trách nhiệm và cách ghi giấy đề nghị thanh toán

- Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

- Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).

- Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

- Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

>>> Xem thêm:

Biểu mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 200

Bảng cân đối kế toán là gì? Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán

 

Diễm My

Chia sẻ bài viết lên facebook 51,470

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079