Biểu mẫu 10/01/2023 16:02 PM

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học mới nhất

10/01/2023 16:02 PM

Tôi muốn chuyển trường tiểu học cho con thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Mẫu đơn chuyển trường tiểu học hiện nay là mẫu nào? - Bích Hạnh (Đồng Nai)

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học mới nhất năm 2022

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học mới nhất năm 2022 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hồ sơ chuyển trường tiểu học mới nhất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. 

Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT).

Mẫu đơn xin chuyển trường

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn xin chuyển trường:

Các nội dung phải có trong đơn xin chuyển trường tiểu học của học sinh bao gồm:

(1) Tên trường nơi chuyển đi;

(2) Tên trường nơi chuyển đến;

(3) Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

(4) Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

(5) Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

(6) Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

(7) Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

- Học bạ.

- Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

Mẫu tiến độ thực hiện chương trình

- Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

2. Trình tự, thủ tục chuyển trường tiểu học

Khoản 2 Điều 36 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định thủ tục khi muốn chuyển trường tiểu học cho trẻ như sau:

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

- Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định nêu trên.

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định nêu trên cho nhà trường nơi chuyển đến.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

3. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước

Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, thủ tục chuyển trường đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước như sau:

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT) với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh từ nước ngoài về nước

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

- Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

>>> Xem thêm: Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường đối với học sinh trong năm học 2022-2023? Hồ sơ và thủ tục chuyển trường thực hiện như thế nào?

Lớp 12 có được chuyển trường hay không? Thủ tục chuyển trường cấp 3 bao gồm những bước nào?

Từ tháng 04/2022, học sinh THPT có thể xin chuyển trường vì những lý do gì? Thời điểm nào học sinh THPT được phép chuyển trường?

Như Mai

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,221

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079