Biểu mẫu 08/03/2023 10:04 AM

Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

08/03/2023 10:04 AM

Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ được ban hành kèm theo Thông tư 1/2023/TT-BGTVT ngày 07/3/2023.

Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ (Hình từ Internet)

Ngày 07/3/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành GTVT.

1. Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 1/2023/TT-BGTVT như sau:

Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành chuyên ngành giao thông đường bộ

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ theo Điều 4 Thông tư 1/2023/TT-BGTVT gồm:

- Các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế khi đáp ứng quy định tại Điều 15 Luật Đấu thầu.

- Các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp:

+ Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 1/2023/TT-BGTVT;

+ Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Cơ quan có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng hoặc ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

3. Đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ theo Điều 10 Thông tư 1/2023/TT-BGTVT như sau:

- Căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, Cơ quan quản lý đường bộ báo cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo một trong hai trường hợp sau:

+ Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Cơ quan quản lý đường bộ ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Điều 4 Thông tư 1/2023/TT-BGTVT và giao Cơ quan quản lý đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 1/2023/TT-BGTVT;

+ Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, căn cứ tiến độ thực hiện dự án, mục tiêu thu hút đầu tư cũng như các điều kiện cụ thể khác của dự án, Cơ quan quản lý đường bộ xem xét gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án. 

Việc gia hạn và thời gian gia hạn cân nhắc để đủ thời gian cần thiết cho các nhà đầu tư tiềm năng khác có cơ hội tiếp cận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhằm tăng tính cạnh tranh, minh bạch, công bằng và hiệu quả. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Sau khi gia hạn, trường hợp có thêm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 1/2023/TT-BGTVT

Trường hợp không có thêm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 1/2023/TT-BGTVT.

- Cơ quan quản lý đường bộ đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc thông báo kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án trong trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

Xem thêm Thông tư 1/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/5/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,663

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079