Biểu mẫu 12/08/2023 14:00 PM

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng mới nhất

12/08/2023 14:00 PM

Xin cho tôi hỏi mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng mới nhất đang thực hiện là mẫu đơn nào? Khi nào chủ đầy tư phải điều chỉnh giấy phép xây dựng? – Đức Trung (Hà Giang)

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng mới nhất

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng mới nhất

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng là một thành phần trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật Xây dựng 2014.

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện theo mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

2. Khi nào chủ đầy tư phải điều chỉnh giấy phép xây dựng?

Cụ thể, trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

- Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

- Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

- Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

(Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014)

Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Trong đó:

- Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

- Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

(Khoản 17, 18, 19 Điều 3 Luật Xây dựng 2014)

3. Ai có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng?

Theo khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng được quy định như sau:

(i) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại (ii).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này

(ii) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

(iii) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

(iv) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng do mình cấp.

(Điều 103 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi 2020)

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,426

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079