Biểu mẫu 05/09/2023 11:44 AM

Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

05/09/2023 11:44 AM

Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt là mẫu nào? Ai là người ký kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt? – Hải Dương (Ninh Thuận)

Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt từ ngày 16/10/2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt từ ngày 16/10/2023

Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt hay hợp đồng mua bán điện sinh hoạt (áp dụng từ ngày 16/10/2023) được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2023/TT-BCT.

Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

2. Chủ thể ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

- Chủ thể ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt của Bên mua điện:

Chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là người đại diện của Bên mua điện đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP và có hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP gửi Bên bán điện.

Trường hợp Bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung ký 01 hợp đồng thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng và có văn bản ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Các hộ dùng chung phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung (có danh sách kèm theo) và giá bán điện được áp dụng theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

Trường hợp Bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện được xác định theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

- Chủ thể ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt của Bên bán điện:

Chủ thể ký hợp đồng của Bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Đơn vị bán lẻ điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của Bên mua điện.

(Điều 4 Thông tư 16/2023/TT-BCT)

3. Hình thức hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

- Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải được thể hiện bằng văn bản dưới dạng giấy (hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản) hoặc dữ liệu điện tử (đối với dữ liệu điện tử, Bên mua điện có thể tra cứu và tải về tại Cổng thông tin điện tử của Bên bán điện). Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt.

Các bên có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc tiếng nước ngoài. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt với bản tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc bản tiếng nước ngoài, bản có lợi hơn cho người tiêu dùng được ưu tiên áp dụng.

- Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải thực hiện theo mẫu tại mục 1.

Thông tư 16/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.

Thông tư 19/2014/TT-BCT ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt và Thông tư 38/2022/TT-BCT bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT hết hiệu lực từ ngày Thông tư 16/2023/TT-BCT có hiệu lực.

Các hợp đồng đã ký trước thời điểm Thông tư 16/2023/TT-BCT có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời hạn ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hai bên vẫn phải tuân thủ các quy định của Luật Điện lực, các văn bản hướng dẫn thi hành và có thể thỏa thuận bổ sung các nội dung mới phù hợp với hợp đồng theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2023/TT-BCT. Trường hợp một trong hai bên hoặc cả hai bên có nhu cầu ký lại hợp đồng trước thời hạn, hai bên xem xét, thỏa thuận để thực hiện ký lại hợp đồng. Việc ký lại hợp đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2023/TT-BCT.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,707

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079