Biểu mẫu 26/02/2024 19:14 PM

02 mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua thuốc mới nhất

26/02/2024 19:14 PM

Xin cho tôi hỏi các mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua thuốc mới nhất là những mẫu nào? - Thanh Trúc (TPHCM)

02 mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua thuốc mới nhất

02 mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua thuốc mới nhất (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

02 mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua thuốc mới nhấtt

02 mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua thuốc mới nhất là 02 mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT:

- Mẫu số 7A được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

Mẫu số 7A

- Mẫu số 7B được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Mẫu số 7B

Quy định về đấu thầu thuốc qua mạng

(1) Bên mời thầu lập E-HSMT gồm những nội dung sau:

- Các nội dung của E-HSMT được thực hiện trên webform bao gồm: Bảng dữ liệu, Đơn dự thầu, Thỏa thuận liên danh (nếu có), Biểu “giá dự thầu và Bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và yêu cầu kỹ thuật của thuốc”, mẫu bảo lãnh dự thầu, biểu mẫu dự thầu;

- Các nội dung còn lại của E-HSMT được bên mời thầu lập trên cơ sở phù hợp với Luật Đấu thầu 2023 và đính kèm trên Hệ thống.

(2) Việc lập E-HSMT căn cứ vào các webform quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT và quy định khác có liên quan do Bộ Y tế ban hành. Việc đánh giá E-HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT và các yêu cầu khác trong E-HSMT, căn cứ vào E-HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ E-HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

(3) Sau khi lập E-HSMT, bên mời thầu in E-HSMT trình chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt. Bên mời thầu chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT được phê duyệt và E-HSMT trên Hệ thống. Trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung E-HSMT được phê duyệt và E-HSMT trên Hệ thống thì nội dung trên Hệ thống là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT.

(4) E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống. Bên mời thầu không được phát hành hồ sơ mời thầu bản giấy cho nhà thầu, trường hợp bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu tham dự thầu phải nộp chi phí theo quy định.

(5) Trường hợp cần sửa đổi E-HSMT, bên mời thầu đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống sau khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư.

(6) Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT.

(7) Nhà thầu lập biểu giá dự thầu theo webform, cam kết các nội dung trong đơn dự thầu được Hệ thống tạo ra trên Hệ thống, trường hợp liên danh thì thực hiện liên danh trên Hệ thống. Các nội dung còn lại của E-HSDT do nhà thầu đính kèm trên Hệ thống. Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin trên webform và thông tin trong file đính kèm E-HSDT thì thông tin trên webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT.

(8) Trường hợp có sự không thống nhất giữa quy định trên, Mẫu số 7A, Mẫu số 7B ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT với các quy định khác của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT thì áp dụng quy định trên và Mẫu số 7A, Mẫu số 7B ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT.

(Điều 30 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 800

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079