Biểu mẫu 16/03/2024 15:45 PM

02 mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn mới nhất 2024

16/03/2024 15:45 PM

Xin cho tôi hỏi mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn mới nhất 2024 là mẫu nào? - Văn Tùng (Thanh Hóa)

02 mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn mới nhất 2024

02 mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn mới nhất 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Dịch vụ tư vấn trong đấu thầu là gì?

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động dịch vụ bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

- Tư vấn đấu thầu;

- Tư vấn thẩm tra, thẩm định;

- Tư vấn giám sát;

- Tư vấn quản lý dự án;

- Tư vấn thu xếp tài chính;

- Kiểm toán và các dịch vụ tư vấn khác.

02 mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn mới nhất 2024

02 mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn mới nhất 2024 được quy định tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT như sau:

- Mẫu số 6A được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

Mẫu số 6A

- Mẫu số 6B được sử dụng để lập E-HSMQT.

Mẫu số 6B

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

(1) Phương pháp giá thấp nhất:

- Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, gói thầu tư vấn có quy trình thực hiện rõ ràng theo các tiêu chuẩn có sẵn;

- Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

(2) Phương pháp giá cố định:

- Phương pháp giá cố định được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, phạm vi công việc được xác định chính xác, chi phí thực hiện gói thầu được xác định hợp lý, cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu;

- Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt giá gói thầu và có điểm kỹ thuật cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

(3) Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

- Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng đối với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu;

- Điểm tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa điểm kỹ thuật và điểm giá. Khi xây dựng điểm tổng hợp phải bảo đảm nguyên tắc tỷ trọng điểm về kỹ thuật từ 70% đến 80%, điểm về giá từ 20% đến 30% tổng số điểm của thang điểm tổng hợp; tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

(4) Phương pháp dựa trên kỹ thuật:

- Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù;

- Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp hạng thứ nhất, được mời đến mở hồ sơ đề xuất tài chính, làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

(Điều 59 Luật Đấu thầu 2023)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,637

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079