Biểu mẫu 04/04/2024 15:47 PM

Tổng hợp biểu mẫu miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế xuất nhập khẩu

04/04/2024 15:47 PM

Cho tôi hỏi biểu mẫu miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế xuất nhập khẩu gồm những biểu mẫu nào? – Ngọc Chi (Hà Tĩnh)

Tổng hợp biểu mẫu miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế xuất nhập khẩu

Tổng hợp biểu mẫu miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế xuất nhập khẩu (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tổng hợp biểu mẫu miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế xuất nhập khẩu

Các biểu mẫu miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế xuất nhập khẩu được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP bao gồm:

Tổng hợp biểu mẫu miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế xuất nhập khẩu

Mẫu số 01

Công văn đề nghị cấp Sổ định mức miễn thuế hoặc bổ sung định lượng hàng hóa miễn thuế của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự/cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc

Mẫu số 01a

Công văn đề nghị cấp Sổ định mức miễn thuế hoặc bổ sung định lượng hàng hóa miễn thuế của cơ quan đại diện tổ chức quốc tế ngoài hệ thống Liên hợp quốc/cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ

Mẫu số 02

Công văn đề nghị cấp Sổ định mức miễn thuế hoặc bổ sung định lượng hàng hóa miễn thuế của cá nhân thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự/cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc

Mẫu số 02a

Văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao xác nhận miễn thuế rượu, bia, thuốc lá nhập khẩu vượt định lượng

Mẫu số 02b

Văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao về danh mục rượu, bia, thuốc lá nhập khẩu vượt định lượng được miễn thuế

Mẫu số 02c

Văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao xác nhận chủng loại và định lượng hàng hóa nhập khẩu phục vụ nhu cầu công tác được miễn thuế

Mẫu số 02d

Văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao về chủng loại và định lượng hàng hóa cần thiết nhập khẩu để phục vụ nhu cầu công tác được miễn thuế

Mẫu số 02e

Văn bản đề nghị Bộ Tài chính xác nhận chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế/Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Mẫu số 02g

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủng loại và định lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Điều ước quốc tế/Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Mẫu số 02h1

Sổ định mức miễn thuế của tổ chức ngoại giao (do Bộ Ngoại giao cấp)

Mẫu số 02h2

Sổ định mức miễn thuế của viên chức ngoại giao (do Bộ Ngoại giao cấp)

Mẫu số 02h3

Sổ định mức miễn thuế của nhân viên ngoại giao (do Bộ Ngoại giao cấp)

Mẫu số 02h4

Sổ định mức miễn thuế của cơ quan đại diện tổ chức quốc tế ngoài hệ thống Liên hợp quốc/cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ (do cơ quan hải quan cấp)

Mẫu số 02h5

Sổ định mức miễn thuế của cá nhân thuộc cơ quan đại diện tổ chức quốc tế ngoài hệ thống Liên hợp quốc/cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ (do cơ quan hải quan cấp)

Mẫu số 02i

Công văn đề nghị cấp Sổ định mức miễn thuế hoặc bổ sung định lượng hàng hóa miễn thuế của thành viên cơ quan đại diện tổ chức quốc tế ngoài hệ thống Liên hợp quốc/cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ

Mẫu số 03a

Công văn đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng

Mẫu số 04

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị miễn thuế để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác

Mẫu số 05

Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu số 06

Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu số 07

Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu số 08

Công văn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu số 09

Công văn đề nghị hoàn thuế

Mẫu số 09a

Công văn đề nghị không thu thuế

Mẫu số 10

Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế nhập khẩu .

Mẫu số 11

Danh sách cá nhân/hộ gia đình/hộ kinh doanh đầu tư, trồng nông sản tại tỉnh của Campuchia giáp tỉnh.... của Việt Nam năm....

Mẫu số 12

Quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan về việc giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu

Mẫu số 13

Công văn đề nghị xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế theo điều ước quốc tế

Mẫu số 14

Văn bản xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế theo điều ước quốc tế đối với trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế

Mẫu số 15

Bảng kê chi tiết hàng hóa dự kiến nhập khẩu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền

Mẫu số 16

Thông báo kết thúc nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp dây chuyền

Mẫu số 17

Văn bản thông báo chuyển nhượng dự án đầu tư

Mẫu số 18

Thông báo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Mẫu số 19

Thông báo về việc hoàn thành chế tạo máy móc, thiết bị

Mẫu số 20

Thông báo về việc hoàn thiện lắp đặt tổ hợp, dây chuyền

Mẫu số 21

Thông báo ngày dự án chính thức hoạt động của dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên

Mẫu số 22

Thông báo hoàn thành thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Mẫu số 23

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác

Mẫu số 24

Văn bản cam kết về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Mẫu số 25

Thông báo về việc đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan

Mẫu số 26

Giấy xác nhận về việc đáp ứng/không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với khu phi thuế quan

Chia sẻ bài viết lên facebook 665

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079