Biểu mẫu 11/05/2024 09:15 AM

Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng và không qua mạng mới nhất

11/05/2024 09:15 AM

Cho tôi hỏi mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng và không qua mạng mới nhất là mẫu nào? – Hà Thu (Bình Phước)

Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng và không qua mạng mới nhất

Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng và không qua mạng mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng và không qua mạng mới nhất

Từ ngày 15/06/2024, mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng và không qua mạng sẽ thực hiện theo Mẫu số 3A ban hành kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.

Mẫu số 3A

Mẫu này sẽ bao gồm hai phần: Báo thẩm định hồ sơ mời thầu và Phụ lục Danh mục tài liệu được cung cấp để thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời thầu.

Được biết, hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu. (Khoản 21 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023)

Quy định về nội dung hồ sơ mời thầu theo Luật Đấu thầu 2023

(1) Nội dung hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu

Hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu sẽ có những nội dung như sau:

- Chỉ dẫn nhà thầu, tùy chọn mua thêm (nếu có);

- Bảng dữ liệu đấu thầu;

- Tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; kỹ thuật; tài chính, thương mại; uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và chất lượng hàng hóa tương tự đã sử dụng.

Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, hồ sơ mời thầu phải nêu rõ phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt;

- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

- Phạm vi cung cấp, yêu cầu về kỹ thuật, điều khoản tham chiếu;

- Điều kiện và biểu mẫu hợp đồng;

- Các hồ sơ, bản vẽ và nội dung khác (nếu có).

Lưu ý:

- Hồ sơ mời thầu được nêu xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ. Trường hợp gói thầu thuộc quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 và đáp ứng đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 23 LLuật Đấu thầu 2023 nhưng người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu thì hồ sơ mời thầu được quy định về xuất xứ, nhãn hiệu của hàng hóa.

- Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp hồ sơ mời thầu có các nội dung vi phạm thì các nội dung này sẽ bị coi là vô hiệu, không phải là căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu.

(Điều 44 Luật Đấu thầu 2023)

(2) Nội dung hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư

Các nội dung trong hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

- Chỉ dẫn nhà đầu tư;

- Bảng dữ liệu đấu thầu;

- Nội dung kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

- Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; phương án đầu tư kinh doanh; hiệu quả sử dụng đất hoặc hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương;

- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

- Thông tin và yêu cầu thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;

- Dự thảo hợp đồng, biểu mẫu hợp đồng;

- Nội dung khác có liên quan.

Lưu ý: Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

(Điều 48 Luật Đấu thầu 2023)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 937

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079