Chuyển đổi số 18/12/2023 09:25 AM

Chế độ hỗ trợ công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng mới nhất

18/12/2023 09:25 AM

Hiện nay đã có chế độ hỗ trợ công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng chưa? Chế độ hỗ trợ này gắn với cải cách tiền lương không?

Chế độ hỗ trợ công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng

Chế độ hỗ trợ công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng (Hình từ internet)

Chế độ hỗ trợ công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng được xem xét khi cải cách tiền lương

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9804/VPCP-TCCV năm 2023 chưa xây dựng Nghị định quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.

Cụ thể, theo đền nghị của Bộ Nội vụ về việc xem xét, chưa ban hành Nghị định quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ về việc chưa xem xét trình dự thảo Nghị định nêu trên vào thời điểm này.

Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng sẽ được xem xét trong tổng thể khi xây dựng chế độ tiền lương mới triển khai từ ngày 01/7/2024 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, hiện nay chưa có quy định về chế độ hỗ trợ công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng.

Sắp tới, chế độ công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng sẽ được xem xét khi triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024.

Chưa có chế độ hỗ trợ riêng với công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng

Trước đó vào tháng 7/2023, Bộ Nội vụ có dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.

Dự thảo Báo cáo của Bộ Nội vụ chỉ rõ, đội ngũ chuyên trách về CNTT thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng có vai trò hết sức quan trọng trong việc triển khai các ứng dụng CNTT trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ điện tử.

Để có thể tận dụng tối đa và phát huy hiệu quả của công nghệ trong quá trình chuyển đổi số, việc tiếp nhận, đào tạo, duy trì và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực là hết sức cần thiết.

Do đó, bên cạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại; môi trường làm việc có chất lượng thì một yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là phải có chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước để có thể giữ chân và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài các chế độ, chính sách chung như đối với người làm CNTT, người làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng chưa có chính sách hỗ trợ riêng mặc dù đặc thù công việc đòi hỏi kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và kinh nghiệm về CNTT.

Có rất ít các cơ quan, địa phương đã ban hành chính sách hỗ trợ (chính sách hỗ trợ hằng tháng hoặc thu hút 01 lần, đào tạo) cho đội ngũ làm CNTT như: Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Xây dựng, Đồng Tháp, Phú Yên, Lạng Sơn, Nghệ An… Tuy nhiên, nhìn chung, chế độ chính sách chưa đủ sức thu hút người có trình độ CNTT.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại chưa có quy định chung về chế độ hỗ trợ công chức làm chuyển đổi số, an ninh mạng.

Triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024

Tại Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 có nêu:

Từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 01/7/2024 sẽ triển khai chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,423

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079