Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ tháng 7/2024

18/05/2024 07:58 AM

Tôi muốn biết có phải Chính phủ đã thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ tháng 7/2024 đúng không? – Ngọc Trâm (An Giang)

Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ tháng 7/2024

Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ tháng 7/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 17/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về vấn đề xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 179 Luật Nhà ở 2023 và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ tháng 7/2024

Theo đó, Chính phủ đã thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 179 Luật Nhà ở 2023 và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 tại Tờ trình 19/TTr-BXD ngày 07/5/2024 và hồ sơ liên quan gửi kèm.

Cụ thể, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2024 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo 168/TB-VPCP ngày 17/4/2024, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Nhà ở 2023Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Theo Bộ Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản 2023Luật Nhà ở 2023 là 02 đạo luật quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong việc thực thi chủ trương, chính sách đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản, có tác động trực tiếp đến nhu cầu sinh sống của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều Luật khác có liên quan, trong đó có Luật Đất đai 2024.

Việc có hiệu lực sớm của Luật Kinh doanh bất động sản 2023Luật Nhà ở 2023 sẽ góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh, bền vững và vận hành thông suốt thị trường bất động sản; vận hành đồng bộ thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động, thị trường bất động sản; đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch;

Đồng thời góp phần kịp thời khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách phát triển nhà ở xã hội trên thực cũng như đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội gắn với việc thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Đặc biệt là việc bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai 2024 hiện nay cũng đang trình Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho phép có hiệu lực sớm vào ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Nếu Nghị quyết được thông qua, Luật Nhà ở 2023Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ cùng có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 thay vì có hiệu lực vào ngày 01/01/2025.

Xem thêm Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết tại đây.

Tờ trình
Dự thảo Nghị quyết

Ngoài ra, tại Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2023, Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở 2023 và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024; trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,508

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079