Nghiên cứu tích hợp chữ ký số công cộng vào tài khoản định danh điện tử VNeID

06/05/2023 08:44 AM

Nghiên cứu tích hợp chữ ký số công cộng vào tài khoản định danh điện tử VNeID là nội dung tại Thông báo 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023.

Nghiên cứu tích hợp chữ ký số công cộng vào tài khoản định danh điện tử VNeID

Nghiên cứu tích hợp chữ ký số công cộng vào tài khoản định danh điện tử VNeID (Hình từ Internet)

Ngày 05/5/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 169/TB-VPCP về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.

1. Nghiên cứu tích hợp chữ ký số công cộng vào tài khoản định danh điện tử VNeID

Theo đó, trong nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới thì Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thống nhất một số nội dung với Bộ Công an như sau:

- Chịu trách nhiệm cấp Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số công cộng trong tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Đề án 06 và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/2/2023; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Đại học Bách khoa Hà Nội khai thác nền tảng giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc, nâng cao kiến thức hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống.

2. Nghiên cứu sửa đổi các quy định về cấp, quản lý chữ ký số công cộng

Cụ thể, tại nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới của Thông báo 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 thì Bộ Thông tin và Truyền thông cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thành đánh giá tình hình nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số của các bộ, ngành, địa phương. 

Chỉ đạo việc mở rộng dung lượng băng thông đường truyền, xóa vùng lõm sóng di động, cung cấp dịch vụ Internet chất lượng cao cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06; định kỳ hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, ban hành mô hình mẫu và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Thời hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.

- Nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp lý liên quan đến việc cấp, quản lý Chữ ký số công cộng bảo đảm tiện lợi cho tổ chức, cá nhân trong ký các giấy tờ, tài liệu khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp về công nghệ đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn tại Công văn 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022; nghiên cứu, hướng dẫn các giải pháp khắc phục tạm thời trong giai đoạn thực hiện thủ tục đầu tư.

3. Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ 02 Nghị định 

Theo đó, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Nghị định:

(1) Về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu;

(2) Về kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.

Xem thêm Thông báo 169/TB-VPCP ban hành ngày 05/5/2023

Chia sẻ bài viết lên facebook 15,392

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079