Mức hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại các địa phương (dự kiến)

13/05/2024 09:30 AM

Xin cho tôi hỏi mức hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại các địa phương là bao nhiêu? - Minh Nhật (Đồng Nai)

Mức hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại các địa phương

Mức hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại các địa phương (dự kiến) (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Mức hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại các địa phương (dự kiến)

Căn cứ Điều 23 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 quy định về hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:

- Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

- Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng hỗ trợ, bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ. Mức hỗ trợ, bồi dưỡng được quy định như sau:

+ Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân;

+ Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hưởng mức tiền bồi dưỡng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

+ Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

+ Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ.

Dưới đây là dự kiến mức hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại các địa phương:

1. Long An

Cổng TTĐT tỉnh Long An vừa công bố dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An”.

Theo đó, mỗi thành viên Tổ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng hỗ trợ thường xuyên hàng tháng là 1.800.000 đồng/người/tháng.

2. Hải Dương

Cổng TTĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa công bố dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Theo đó, mức hỗ trợ hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo mức lương tối thiểu vùng, cụ thể như sau:

- Tổ trưởng: 60% mức lương tối thiểu vùng.

- Tổ phó: 55% mức lương tối thiểu vùng.

- Tổ viên: 50% mức lương tối thiểu vùng.

3. Quảng Trị

Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa công bố dự thảo Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập tổ, tiêu chí về số lượng thành viên và chế độ, chính sách, mức hỗ trợ kinh phí đối với “Tổ bảo vệ an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Theo đó, mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng được quy định như sau:

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1.180.000 đồng/tháng.

- Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1.090.000 đồng/tháng.

- Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1.000.000 đồng/tháng.

4. Đắk Lắk

Cổng TTĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa công bố hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đó, mức phụ cấp hỗ trợ hằng tháng được quy định như sau:

- Tổ trưởng được hưởng mức phụ cấp: 1.800.000 đồng.

- Tổ phó được hưởng mức phụ cấp: 1.500.000 đồng.

- Tổ viên được hưởng mức phụ cấp: 1.300.000 đồng.

- Trường hợp Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp được hưởng theo chức danh cao nhất. 

5. Kon Tum

Cổng TTĐT Công an tỉnh Kon Tum vừa dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ, chính sách đối với này trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT: bằng 40% lương tối thiểu vùng/người/tháng.

- Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT: bằng 35% lương tối thiểu vùng/người/tháng.

- Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT: bằng 30% lương tối thiểu vùng/người/tháng.

6. Vĩnh Phúc

Cổng TTĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, quy định mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

- Tổ trưởng: 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng;

- Tổ phó: 48% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng;

- Tổ viên: 45% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

7. Bà Rịa - Vũng Tàu

Cổng TTĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi hỗ trợ, trợ cấp khi bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của địa phương đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, mức hỗ trợ hằng tháng như sau:

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 4.212.000 đồng/người/tháng.

- Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 3.780.000 đồng/người/tháng.

- Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 3.600.000 đồng/người/tháng.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại khu dân cư huyện Côn Đảo ngoài mức hỗ trợ hằng tháng được hưởng theo quy định trên được hỗ trợ thêm 1.260.000 đồng/người/tháng.

>> Tiếp tục cập nhật

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 59,908

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079