Thêm 01 Thông tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực y tế từ ngày 15/5/2024

15/05/2024 14:04 PM

Cho tôi hỏi đã có ban hành Thông tư nào hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực y tế chưa? - Tiến Minh (Kiên Giang)

Thêm 01 Thông tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực y tế từ ngày 15/5/2024

Thêm 01 Thông tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực y tế từ ngày 15/5/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thêm 01 Thông tư hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực y tế từ ngày 15/5/2024

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 05/2024/TT-BYT ngày 14/5/2024 quy định về danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá.

Đơn cử, việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá theo Điều 8 Thông tư 05/2024/TT-BYT như sau:

- Hàng năm, căn cứ danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và kế hoạch tổ chức đàm phán giả, Đơn vị đàm phán giả có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức đàm phán giả.

- Ngoài việc tuân thủ các quy định tại Điều 39 Luật Đấu thầu 2023, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức đàm phán giả phải tuân thủ thêm các yêu cầu sau đây:

+ Tên gói thầu:

Gói thầu thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm áp dụng hình thức đàm phán giá có thể có một hoặc nhiều thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm, mỗi thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm là một phần của gói thầu. Trường hợp gói thầu được phân chia thành nhiều phần thì tên của mỗi phần phải phù hợp với thông tin của phần đó,

++ Các thông tin cụ thể đối với thuốc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau: tên thuốc (đối với thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu), tên hoạt chất, nồng độ hoặc hàm lượng: dạng bào chế, đơn vị tính, số lượng, đơn giá và tổng giá trị của thuốc đó,

++ Các thông tin cụ thể đổi với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau: tên thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm, chủng loại, đơn vị tính, số lượng, đơn giá và tổng giá trị của thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đó.

+ Giá gói thầu:

Giá gói thầu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu. Trường hợp gói thầu chia làm nhiều phần thì ngoài việc ghi tổng giá trị của gói thầu, mỗi phần đều phải ghi rõ đơn giá và tổng giá trị của phần đó.

Căn cứ xác định giá gói thầu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Đơn giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Đơn vị đàm phán giả đề xuất và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của đơn giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm,

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng đối với thuốc hoặc yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm và yêu cầu về thời gian giao hàng, các điều kiện mua cụ thể của từng thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm thực hiện đàm phán giả,

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

+ Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đơn vị đàm phán giả xác định thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trình người có thẩm quyền quyết định.

+ Loại hợp đồng: Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải xác định cụ thể loại hợp đồng theo quy định tại Điều 64 Luật Đấu thầu 2023 để làm căn cứ lập hồ sơ yêu cầu; ký kết thỏa thuận khung hoặc ký hợp đồng trong trường hợp Đơn vị đàm phán giả trực tiếp mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm.

+ Thời gian thực hiện thỏa thuận khung hoặc thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện thỏa thuận khung hoặc thời gian thực hiện gói thầu được quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu do người có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 36 tháng.

+ Tùy chọn mua thêm (nếu có): Đơn vị đàm phán giả phải xác định cụ thể số lượng tùy chọn mua thêm theo quy định tại khoản 8 Điều 39 Luật Đấu thầu 2023 làm căn cứ lập hồ sơ yêu cầu; ký kết thỏa thuận khung; ký kết hợp đồng.

Xem thêm Thông tư 05/2024/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 14/5/2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 768

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079