Quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo đề xuất mới

27/05/2024 16:15 PM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo đề xuất mới

Quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo đề xuất mới (Hình từ internet)

Quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo đề xuất mới

Dự thảo Thông tư này quy định việc thực hiện tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định tại Giấy phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cụ thể:

*Phạm vi hoạt động tư vấn

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung ứng dịch vụ tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo Giấy phép được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*Nguyên tắc hoạt động tư vấn

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tư vấn và nội dung tư vấn.

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và Quy định nội bộ do tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài ban hành.

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan của hoạt động tư vấn.

- Tuân thủ quy định về bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình cung ứng dịch vụ tư vấn trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản với khách hàng hoặc pháp luật có quy định khác.

*Quy định nội bộ

- Trên cơ sở quy định tại Dự thảo Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng Quy định nội bộ về hoạt động tư vấn do mình cung ứng và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về hoạt động tư vấn phải thể hiện tối thiểu các nội dung sau:

+ Quy trình tiếp nhận yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn và ký thỏa thuận/hợp đồng dịch vụ tư vấn;

+ Quy trình thực hiện nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin, phát hiện vấn đề, đánh giá vấn đề, đề xuất giải pháp, phương án và quy trình quản lý rủi ro hoạt động tư vấn.

+ Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện hoạt động tư vấn. Quy định nội bộ phải quy định rõ những việc nhân viên tư vấn được thực hiện, không được thực hiện trong quá trình tư vấn.

+ Cụ thể hóa các nội dung về Đạo đức nghề nghiệp quy định tại Điều 7 Dự thảo Thông tư này.

+ Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện đào tạo, kiểm tra chất lượng chuyên môn của nhân viên tư vấn định kỳ.

*Đạo đức nghề nghiệp

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nhân viên tư vấn phải đảm bảo:

- Am hiểu về sản phẩm tư vấn;

- Trung thực, công bằng, cẩn trọng, liêm chính; không được cung cấp thông tin sai sự thật hoặc thông tin gây hiểu lầm về tính năng, đặc điểm, lợi ích của giao dịch được tư vấn.

- Vì lợi ích của khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn; nội dung tư vấn đưa ra phù hợp với tình hình, kiến thức tài chính, năng lực hành vi, hiểu biết xã hội, mục tiêu và nhu cầu tài chính của khách hàng;

- Giữ an toàn, tách biệt tiền, tài sản và tài liệu có liên quan đến giao dịch của khách hàng;

- Không quyết định thay khách hàng hoặc tác động khách hàng đưa ra quyết định; Không chuyển thông tin của khách hàng cho đối tác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng về giao dịch được tư vấn;

- Không có xung đột lợi ích đối với giao dịch được tư vấn và/hoặc các bên có liên quan đến giao dịch được tư vấn;

- Cảnh báo khách hàng về những rủi ro có thể phát sinh đối với giao dịch được tư vấn.

*Tiếp xúc khách hàng

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn khi có yêu cầu của khách hàng.

- Trường hợp nhân viên tư vấn có ý định giới thiệu, cung cấp thông tin, tư vấn cho khách hàng về một sản phẩm chưa được khách hàng yêu cầu, nhân viên tư vấn phải thông báo cho khách hàng về ý định cung cấp dịch vụ tư vấn và phải được khách hàng đồng ý trước khi thực hiện tư vấn.

*Phí trong hoạt động tư vấn

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn có quyền thu phí hoạt động tư vấn. Phí trong hoạt động tư vấn phải được niêm yết công khai hoặc xác định thông qua thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng.

- Phí tư vấn được thỏa thuận theo một hoặc nhiều phương thức sau đây:

+ Theo thời gian làm việc trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn;

+ Theo vụ việc với chi phí trọn gói;

+ Theo tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị công việc được tư vấn;

+ Theo phương thức cụ thể khác được các bên thỏa thuận.

Hiện hành, các quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang được quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ban hành ngày 30/12/2016.

Lê Nguyễn Anh Hào

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,572

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079