Quy định về tiêu chuẩn của đăng kiểm viên đường sắt từ ngày 01/6/2024

07/06/2024 14:00 PM

Từ ngày 01/6/2024, tiêu chuẩn của đăng kiểm viên đường sắt tại Thông tư 19/2018/TT- BGTVT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 08/2024/TT-BGTVT.

Tiêu chuẩn mới của đăng kiểm viên đường sắt năm 2024

Tiêu chuẩn mới của đăng kiểm viên đường sắt năm 2024 (Hình từ Internet)

Khái niệm đăng kiểm viên đường sắt

Thông tư 08/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2018/TT- BGTVT quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt, trong đó, tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2024/TT-BGTVT quy định khái niệm đăng kiểm viên đường sắt như sau:

- Đăng kiểm viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 08/2024/TT-BGTVT và được công nhận là đăng kiểm viên.

- Đăng kiểm viên bao gồm đăng kiểm viên đường sắt và đăng kiểm viên đường sắt bậc cao.

Tiêu chuẩn của đăng kiểm viên đường sắt từ ngày 01/6/2024

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 08/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư 19/2018/TT- BGTVT về tiêu chuẩn của đăng kiểm viên đường sắt như sau:

- Đối với đăng kiểm viên đường sắt

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm;

+ Hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt;

+ Có thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt tối thiểu 12 tháng. Trường hợp có thời gian làm việc liên quan đến quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông đường sắt cộng dồn tối thiểu 36 tháng (căn cứ theo hợp đồng lao động và hồ sơ bảo hiểm xã hội) thì thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt tối thiểu 06 tháng.

- Đối với đăng kiểm viên đường sắt bậc cao

+ Có thời gian giữ hạng đăng kiểm viên đường sắt tối thiểu 05 năm;

+ Hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt bậc cao.

Trước ngày 01/6/2024, tiêu chuẩn của đăng kiểm viên đường sắt tại Điều 4 Thông tư 19/2018/TT- BGTVT như sau:

“Điều 4. Tiêu chuẩn của Đăng kiểm viên đường sắt

1. Đối với Đăng kiểm viên đường sắt

a) Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành đầu máy, toa xe, tàu điện metro, kỹ thuật hệ thống đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt;

b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật;

d) Đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá Đăng kiểm viên đường sắt trước khi công nhận Đăng kiểm viên đường sắt;

đ) Có thời gian tập huấn, thực tập nghiệp vụ Đăng kiểm viên đường sắt đủ 01 (một) năm trở lên.

2. Đối với Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao

a) Có tổng thời gian giữ hạng Đăng kiểm viên đường sắt đủ 05 (năm) năm trở lên;

b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao trước khi công nhận Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao;

d) Có thời gian tập huấn, thực tập nghiệp vụ về thẩm định hồ sơ thiết kế mới phương tiện đủ 02 (hai) năm trở lên.”

Nhiệm vụ của đăng kiểm viên đường sắt

Khoản 3 Điều 1 Thông tư 08/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư 19/2018/TT- BGTVT về nhiệm vụ của đăng kiểm viên đường sắt như sau:

- Đối với đăng kiểm viên đường sắt:

+ Tham gia thẩm định báo cáo đánh giá an toàn hệ thống của Tổ chức chứng nhận đối với các nội dung liên quan đến phương tiện, không bao gồm hệ thống tín hiệu lắp đặt trên phương tiện;

+ Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với thiết bị, phương tiện giao thông đường sắt;

+ Lập hồ sơ đăng kiểm cho các đối tượng nêu trên;

+ Tính các loại giá và lệ phí đăng kiểm theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn thực tập cho học viên đã hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt;

+ Tham gia tập huấn, đánh giá năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho học viên, đăng kiểm viên;

+ Thực hiện những nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

- Đối với đăng kiểm viên đường sắt bậc cao:

+ Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao thực hiện các nhiệm vụ của đăng kiểm viên đường sắt;

+ Tham gia hỗ trợ phân tích, xác định nguyên nhân sự cố tai nạn giao thông đường sắt liên quan đến phương tiện giao thông đường sắt khi có yêu cầu.

Quyền hạn của đăng kiểm viên đường sắt

Theo Điều 6 Thông tư 19/2018/TT- BGTVT (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 08/2024/TT-BGTVT), đăng kiểm viên đường sắt có quyền:

- Yêu cầu chủ phương tiện hoặc cơ sở thiết kế, chế tạo, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm, quản lý phương tiện, thiết bị cung cấp các hồ sơ kỹ thuật và bảo đảm các Điều kiện cần thiết để thực hiện công tác đăng kiểm.

- Bảo lưu và báo cáo lãnh đạo cấp trên các ý kiến khác với quyết định của lãnh đạo phụ trách trực tiếp về kết luận đánh giá tình trạng kỹ thuật, sự phù hợp của đối tượng thẩm định, kiểm tra, đánh giá.

- Ký và sử dụng dấu, ấn chỉ nghiệp vụ khi lập hồ sơ đăng kiểm theo quy định.

- Từ chối thực hiện kiểm tra nếu công việc được phân công vượt quá năng lực chuyên môn nghiệp vụ đã được công nhận hoặc khi nhận thấy các điều kiện an toàn lao động tại hiện trường không bảo đảm.

Trách nhiệm của đăng kiểm viên đường sắt

Theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 08/2024/TT-BGTVT, đăng kiểm viên đường sắt có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và trước pháp luật về kết quả công việc được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức đăng kiểm và quy định của pháp luật.

Trần Trọng Tín

Chia sẻ bài viết lên facebook 296

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079