Những trường hợp đình chỉ hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh

10/06/2024 13:37 PM

Ngày 09/01/2023, Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Trong đó, có quy định những trường hợp đình chỉ hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh.

Những trường hợp đình chỉ hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh

Những trường hợp đình chỉ hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh (Hình từ Internet)

1. Những trường hợp đình chỉ hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh

Căn cứ theo Điều 55 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động trong các trường hợp sau đây:

- Xảy ra sự cố y khoa tại cơ sở khám chữa bệnh đến mức phải đình chỉ hoạt động;

- Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;

- Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

2. Thời hạn đình chỉ hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh

- Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 24 tháng.

- Việc đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh và thời hạn đình chỉ phải căn cứ vào nguyên nhân, tính chất, mức độ, hậu quả của sự cố y khoa hoặc phần điều kiện hoạt động không còn bảo đảm.

- Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động, nếu cơ sở khám chữa bệnh đã hoàn thành việc khắc phục đầy đủ các nội dung yêu cầu tại văn bản đình chỉ, cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động cơ sở khám chữa bệnh quyết định cho phép cơ sở khám chữa bệnh hoạt động trở lại.

Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 55 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

3. Trình tự đình chỉ hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh

Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 hoặc kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đó xác định là cơ sở khám chữa bệnh có vi phạm thuộc một trong các trường hợp bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 51 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 ban hành quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở.

- Quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm các nội dung sau: Tên cơ sở khám chữa bệnh; Lý do bị đình chỉ hoạt động; Phạm vi đình chỉ: đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thời hạn đình chỉ; Điều kiện để được tiếp tục hoạt động.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan ra quyết định đình chỉ có trách nhiệm: Đăng tải thông tin về việc đình chỉ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng thời thực hiện việc giới hạn phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh bị đình chỉ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh đối với trường hợp cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; Gửi quyết định đình chỉ cho cơ quan đã cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh đó.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 78 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, cơ quan đã cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh bị đình chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về việc đình chỉ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh đồng thời thực hiện việc giới hạn phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh bị đình chỉ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

- Việc đình chỉ giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp phát hiện cơ sở khám chữa bệnh có vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ pháp lý: Điều 78 Nghị định 96/2023/NĐ-CP

Nguyễn Kim Thúy Vi

Chia sẻ bài viết lên facebook 325

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079