Chính sách mới >> Tham nhũng 11/04/2024 10:45 AM

Luật Phòng chống tham nhũng 2018 sẽ được rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung

11/04/2024 10:45 AM

Có phải sắp tới sẽ thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng 2018 hay không? – Kim Linh (Hà Nội)

Luật Phòng chống tham nhũng 2018 sẽ được rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung

Luật Phòng chống tham nhũng 2018 sẽ được rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung (Hình từ internet)

Luật Phòng chống tham nhũng 2018 sẽ được rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung

Nội dung đề cập tại Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, với mục tiêu chung là ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết đã đề ra những mục tiêu, kế hoạch thực hiện để hoàn thiện chính sách về phòng chống tham nhũng.

Cụ thể, nổi bật trong đó là yêu cầu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

Luật Phòng chống tham nhũng 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 với bố cục 10 Chương, 96 Điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Theo đó, 13 hành vi sau đây sẽ được xem là vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng: (1) Tham ô tài sản; (2) Nhận hối lộ; (3) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; (4) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; (50 Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; (6) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; (7) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; (8) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; (9) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; (10) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; (11) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; (12) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; (13) cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

(Điều 2 Luật Phòng chống tham nhũng 2018)

Nguyên tắc công khai minh bạch trong hoạt động phòng chống tham nhũng

Nguyên tắc công khai minh bạch

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

- Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.

(Điều 9 Luật Phòng chống tham nhũng 2018)

Nội dung công khai minh bạch

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân;

- Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác;

- Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn;

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

(Điều 10 Luật Phòng chống tham nhũng 2018)

Hình thức công khai minh bạch

Các hình thức công khai được quy định trong Luật bao gồm:

- Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;

- Phát hành ấn phẩm;

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử;

- Tổ chức họp báo;

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

(Khoản 1 Điều 11 Luật Phòng chống tham nhũng 2018)

Trương Quang Vĩnh

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,649

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079