Nhà máy thủy điện nào lớn nhất Việt Nam? Quy định về an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện

16/05/2024 13:00 PM

Xin được hỏi nhà máy thủy điện nào lớn nhất Việt Nam và những quy định về an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện như thế nào? – Minh Nhật (Lâm Đồng)

Nhà máy thủy điện nào lớn nhất Việt Nam? Quy định về an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện

Nhà máy thủy điện nào lớn nhất Việt Nam? Quy định về an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện (Hình từ internet)

Nhà máy thủy điện nào lớn nhất Việt Nam?

Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam hiện nay là nhà máy thủy điện Sơn La, với công suất lắp đặt lên đến 2.400 MW, được xây dựng trên sông Đà.

Nhà máy thủy điện Sơn La là dự án trọng điểm Quốc gia được khởi công xây dựng ngày 02/12/2005 theo Quyết định 92/2004/QĐ-TTg về phê duyệt đầu tư dự án thủy điện Sơn La. Dự án khánh thành vào ngày 23/12/2012 sau 7 năm xây dựng, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.

Công trình thủy điện Sơn La đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.

Một số quy định về an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện

* Bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

- Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 23 Nghị định 114/2018/NĐ-CP hoặc tự phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 114/2018/NĐ-CP. Mẫu phương án quy định tại Phụ lục III Thông tư 09/2019/TT-BCT.

- Trong giai đoạn khai thác, nếu có sự thay đổi về bố trí công trình và vị trí bố trí lực lượng bảo vệ thuộc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm điều chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 23 Nghị định 114/2018/NĐ-CP hoặc tự phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 114/2018/NĐ-CP.

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương.

(Điều 7 Thông tư 09/2019/TT-BCT)

*Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành

Hệ thống giám sát vận hành, gồm:

- Hệ thống giám sát thuộc phạm vi trách nhiệm của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại Thông tư 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

- Cột thủy chí hoặc trang thiết bị có tính năng tương tự để xác định được mực nước hạ lưu đập; trường hợp hạ lưu đập có trạm quan trắc khí tượng thủy văn thì có thể khai thác thông tin mực nước hạ du từ trạm quan trắc này thay cho cột thủy chí hoặc trang thiết bị có tính năng tương tự cột thủy chí.

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện quyết định vị trí lắp đặt cột thủy chí hoặc trang thiết bị có tính năng tương tự cột thủy chí.

(Điều 8 Thông tư 09/2019/TT-BCT)

*Lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm thống nhất với Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương vùng hạ du trong việc lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ tại vùng hạ du, gồm:

- Vị trí lắp đặt.

- Trang thiết bị cảnh báo lắp đặt tại từng vị trí.

- Những trường hợp phải cảnh báo.

- Thời điểm cảnh báo.

- Hình thức cảnh báo.

- Quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cảnh báo.

(Điều 9 Thông tư 09/2019/TT-BCT)

*Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện

- Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện gửi Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện theo thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 114/2018/NĐ-CP. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục IV Thông tư 09/2019/TT-BCT.

- Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương trước ngày 30/4 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 30/8 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ.

(Điều 10 Thông tư 09/2019/TT-BCT)

*Lập quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập quy trình vận hành hồ chứa thủy điện trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định theo quy định tại điểm b, điểm d khoản 2 Điều 12 Nghị định 114/2018/NĐ-CP hoặc tự phê duyệt theo quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định 114/2018/NĐ-CP. Mẫu quy trình vận hành quy định tại Phụ lục V Thông tư 09/2019/TT-BCT.

*Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công Thương

- Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập theo đề xuất của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là cơ quan thường trực, có trách nhiệm thành lập Tổ Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật giúp việc cho Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong việc kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc trách nhiệm kiểm tra, đánh giá của Bộ Công Thương.

- Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập Báo cáo đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện gửi Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trước ngày 01/3 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 01/6 hàng năm đối với khu vực Nam Trung Bộ. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục VI Thông tư 09/2019/TT-BCT.

(Điều 12 Thông tư 09/2019/TT-BCT)

Lê Nguyễn Anh Hào

Chia sẻ bài viết lên facebook 708

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079