Điều chỉnh Kế hoạch phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế

30/08/2023 08:37 AM

Ngày 28/8/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3356/QĐ-BYT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2089/QĐ-BYT ngày 09/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06/CP của Bộ Y tế năm 2023.

Điều chỉnh Kế hoạch phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế

Nội dung kế hoạch về hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai Đề án 06 đã được điều chỉnh, bổ sung bởi Quyết định 3356/QĐ-BYT  như sau:

- Xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế

+ Đơn vị chủ trì: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo. (Trước đây là: Cục Công nghệ thông tin)

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ Y tế. (Trước đây: Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ Y tế).

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2023.

- Xây dựng hướng dẫn về kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia. (Trước đây: Cục Công nghệ thông tin).

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. (Trước đây là: Tháng 6/2023).

- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và phát triển kinh tế - xã hội.

+ Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia. (Trước đây là: Cục Công nghệ thông tin).

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. (Trước đây là: Tháng 6/2023).

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Y tế.

+ Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia. (Trước đây là: Cục Công nghệ thông tin).

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. (Trước đây là: Tháng 6/2023).

- Tái cấu trúc quy trình thanh toán viện phí và ban hành biểu mẫu biên lai thanh toán viện phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia và quy trình thanh toán chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không dùng tiền mặt.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. (Trước đây là: Tháng 6/2023).

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo 50% bệnh viện hạng 2 trở lên triển khai tích hợp thanh toán viện phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

+ Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. (Trước đây là: Tháng 6/2023).

- Tổ chức hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn thông tin, tính riêng tư thông tin, dữ liệu bệnh nhân khi thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia (Trước đây là: Cục Công nghệ thông tin)

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo. (Trước đây là: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Quản lý khám, chữa bệnh).

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. (Trước đây là: Tháng 6/2023).

Quyết định 3356/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký.

Các nội dung khác của Quyết định 2089/QĐ-BYT vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Chia sẻ bài viết lên facebook 732

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079