Ban hành QCVN 75:2023/BTNMT về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

21/11/2023 14:58 PM

Ngày 31/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 17/2023/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000 và 1:1.000.000.

QCVN 75:2023/BTNMT về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 (mã số QCVN 75:2023/BTNMT) được ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BTNMT bao gồm các nội dung sau:

(1) Quy định chung:

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

- Tài liệu viện dẫn.

- Giải thích từ ngữ.

- Độ chính xác của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.

- Định dạng sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.

(2) Quy định kỹ thuật:

- Cơ sở toán học.

- Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.

- Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.

- Siêu dữ liệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.

(3) Quy định về quản lý:

- Phương thức đánh giá sự phù hợp

- Quy định về công bố hợp quy

- Phương pháp thử

(4) Tổ chức thực hiện:

- Phụ lục A (Quy định) Bảng màu ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.

- Phụ lục B (Quy định) Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.

- Phụ lục C (Quy định) Bảng quy định chữ viết tắt danh từ chung trên bản đồ.

- Phụ lục D (Quy định) Mẫu khung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000.

- Phụ lục E (Quy định) Mẫu khung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:1.000.000.

- Phụ lục F (Quy định) Sơ đồ phân mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:1.000.000.

Hiệu lực thi hành của QCVN 75:2023/BTNMT về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 75:2023/BTNMT về bản đồ địa hình quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2024.

- Các nội dung quy định đối với bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 tại Quyết định 11/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000 và 1:1.000.000 hết hiệu lực kể từ ngày 01/5/2024.

- Các nội dung quy định đối với bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 tại Quyết định 09/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy phạm thành lập và chế in bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000 và 1:1.000.000 hết hiệu lực kể từ ngày 01/5/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 901

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:35 | 26/02/2024 Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • 10:30 | 26/02/2024 Thông tư 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng
  • 07:58 | 26/02/2024 Công điện 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV
  • 07:55 | 26/02/2024 Quyết định 184/QĐ-BTTTT ngày 20/02/2024 về Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 07:40 | 26/02/2024 Nghị định 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
  • 17:00 | 24/02/2024 Quyết định 94/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2024 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và bảo đảm an toàn thông tin mạng Hệ thống quản lý văn bản, Trục liên thông văn bản Bộ Giao thông Vận tải
  • 09:35 | 24/02/2024 Công văn 673/BGDĐT-KHTC ngày 21/02/2024 thực hiện Nghị định 97/2023/NĐ-CP
  • 08:10 | 24/02/2024 Nghị định 20/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 05/2021/NĐ-CP quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng
  • 07:55 | 24/02/2024 Quyết định 192/QĐ-TTg ngày 22/02/2024 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024
  • 07:45 | 24/02/2024 Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 22/02/2024 đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079