Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025

29/02/2024 17:21 PM

Ngày 23/02/2024, Bộ Chính trị có Kết luận 72-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phân công triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trong năm 2024 như sau:

- Tổ chức thiết lập hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: tháng 12/2024.

+ Kết quả sản phẩm: Xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hoạt động đến thôn, tổ dân phố.

+ Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 1.1 và 1.2.

- Tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: tháng 12/2024.

+ Kết quả sản phẩm: Xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác giữa chính quyền cơ sở với người dân.

+ Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 1.3 và 1.4.

- Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: tháng 12/2024.

+ Kết quả sản phẩm: Xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân bằng chữ viết, hình ảnh.

+ Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 1.5 và 1.6.

- Tổ chức hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, công nghệ để số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

+ Kết quả sản phẩm: Cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện có năng lực sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

+ Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 2.1.

- Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

+ Kết quả sản phẩm: Huyện, quận, thị xã, thành phố có ít nhất 01 bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, LCD) kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

+ Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 2.2.

- Tổ chức thiết lập Hệ thống thông tin nguồn tỉnh, thành phố để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

+ Kết quả sản phẩm: Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

+ Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 3.

- Tổ chức thiết lập Hệ thống thông tin nguồn trung ương để cung cấp thông tin thiết yếu và giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trong toàn quốc

+ Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin cơ sở.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Chuyển đổi số quốc gia và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

+ Kết quả sản phẩm: Hệ thống thông tin nguồn trung ương.

+ Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 4.

- Tổ chức đánh giá hoạt động của cơ sở truyền thanh- truyền hình cáp huyện sau khi sáp nhập thành trung tâm

+ Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin cơ sở.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 09/2024.

+ Kết quả sản phẩm: Báo cáo

+ Chỉ tiêu đánh giá: Hỗ trợ thực hiện chỉ tiêu 2.1.

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở (khi được Chính phủ ban hành).

+ Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin cơ sở.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024

+ Kết quả sản phẩm: Hướng dẫn thực hiện Hội nghị phổ biến thực hiện Nghị định

+ Chỉ tiêu đánh giá: Hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu chiến lược thông tin cơ sở.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác thông tin cơ sở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên nền tảng học trực tuyến mở

+ Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin cơ sở.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024

+ Kết quả sản phẩm: Các khóa tập huấn trên Nền tảng

+ Chỉ tiêu đánh giá: Hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu chiến lược thông tin cơ sở.

Xem chi tiết tại Quyết định 184/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày 20/02/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 609

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:50 | 19/04/2024 Công văn 1465/BTTTT-CATTT ngày 17/4/2024 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
  • 11:20 | 19/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN
  • 08:00 | 18/04/2024 Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/4/2024 về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • 07:50 | 18/04/2024 Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
  • 07:25 | 18/04/2024 Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030
  • 11:00 | 17/04/2024 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024
  • 10:55 | 17/04/2024 Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • 10:30 | 17/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển
  • 08:10 | 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079