Thủ tục hành chính online 23/06/2023 08:45 AM

Nghiên cứu sử dụng ứng dụng VNeID để chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp

23/06/2023 08:45 AM

Nghiên cứu sử dụng ứng dụng VNeID để chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp là nội dung tại Thông báo 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023.

Nghiên cứu sử dụng ứng dụng VNeID để chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp

Nghiên cứu sử dụng ứng dụng VNeID để chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp (Hình từ Internet)

Ngày 22/6/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 238/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban với các Bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nghiên cứu sử dụng ứng dụng VNeID để chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tích hợp thông tin tài khoản khách hàng qua thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID để phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, thất nghiệp, thiên tai, bệnh dịch,... thanh toán không dùng tiền mặt.

Khẩn trương hoàn thành Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia trong tháng 07/2023

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nội dung về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

- Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỷ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2023 để làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, quản lý và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia.

- Khẩn trương hoàn thành Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, trình Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo trình tự thủ tục rút gọn;

Trong đó, có cơ chế, chính sách mới về đầu tư, về thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho chuyển đổi số. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá an ninh, an toàn, bảo mật thông tin và công bố chất lượng các nền tảng, hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

- Cập nhật, ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0) trong tháng 9 năm 2023; hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ việc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0). Hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

- Hướng dẫn, đánh giá, công bố chất lượng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương và ban hành định mức, đơn giá, chi phí xây dựng các hệ thống nêu trên để các Bộ, ngành, địa phương tham khảo, lựa chọn. Hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

Xem thêm Thông báo 238/TB-VPCP ban hành ngày 22/6/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 32,227

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079