Biểu mẫu 13/02/2023 14:30 PM

Mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế

13/02/2023 14:30 PM

Tôi muốn hỏi mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế được thực hiện theo mẫu đơn nào? - Hoàng Đức (Bạc Liêu)

Mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế

Mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Trái phiếu quốc tế là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2022/TT-NHNN, trái phiếu quốc tế (hay trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế) là trái phiếu do tổ chức phát hành chào bán cho người không cư trú và không lưu ký tại một tổ chức lưu ký trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong đó, tổ chức phát hành là bên đi vay trong khoản vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh.

(Khoản 2 Điều 3 Thông tư 10/2022/TT-NHNN)

2. Mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế

Mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế được thực hiện theo mẫu Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-NHNN.

Mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế

Trong đó, mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế có một số nội dung chính như sau:

(1) Bên phát hành

- Tên tổ chức phát hành

- Các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp (ghi rõ số, ngày của tất cả các văn bản này):

- Mã số khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế

(2) Nội dung thay đổi

- Nội dung được thỏa thuận hiện tại (đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký);

- Nội dung thay đổi tương ứng (kèm theo Điều khoản tham chiếu);

- Lý do thay đổi.

(3) Giải trình đối với trường hợp không cần có thỏa thuận thay đổi và/hoặc văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế đối với nội dung thay đổi khoản phát hành

(4) Kiến nghị

(5) Cam kết

3. Các trường hợp không cần thực hiện đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế

Cụ thể tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2022/TT-NHNN, tổ chức phát hành chỉ thực hiện thông báo bằng văn bản (qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp) với Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối), không cần thực hiện đăng ký thay đổi đối với các nội dung thay đổi như sau:

- Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận;

- Thay đổi địa chỉ của tổ chức phát hành;

- Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản nơi tổ chức phát hành mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài;

- Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản phát hành trái phiếu quốc tế so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy định tại điều kiện, điều khoản trái phiếu.

Tổ chức phát hành có trách nhiệm lập bảng tính lãi, phí phải trả để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản có cơ sở kiểm tra, theo dõi khi thực hiện việc chuyển tiền;

- Thay đổi (tăng hoặc giảm) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế;

- Thay đổi số tiền chuyển trả nợ gốc do trái phiếu được chuyển đổi hoặc hoán đổi thành cổ phần đối với khoản phát hành trái phiếu quốc tế có yếu tố chuyển đổi, hoán đổi của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

- Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận đăng ký hoặc văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế.

Chia sẻ bài viết lên facebook 996

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079