Biểu mẫu 31/10/2023 10:20 AM

Mẫu Nghị quyết Hội nghị người lao động mới nhất

31/10/2023 10:20 AM

Cho tôi xin mẫu Nghị quyết Hội nghị người lao động mới nhất đang áp dụng? Trình tự tổ chức hội nghị người lao động như thế nào? – Ngọc Phú (Đồng Nai)

Trình tự tổ chức Hội nghị người lao động

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Mẫu Nghị quyết Hội nghị người lao động mới nhất

Hiện nay, mẫu Nghị quyết Hội nghị người lao động (mẫu 02) được ban hành kèm theo Hướng dẫn 41/HD-TLĐ năm 2021.

Mẫu Nghị quyết Hội nghị người lao động (mẫu 02)

Mẫu Nghị quyết Hội nghị người lao động mới nhất

Mẫu Nghị quyết Hội nghị người lao động mới nhất

Nội dung Hội nghị người lao động theo Bộ luật Lao động

Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 Bộ luật Lao động và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận.

Điều 63. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

...

2. Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp sau đây:

...

c) Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 104, 118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật này.

...

Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

1. Nội dung đối thoại bắt buộc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 của Bộ luật này.

2. Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên lựa chọn một hoặc một số nội dung sau đây để tiến hành đối thoại:

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

b) Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc;

c) Điều kiện làm việc;

d) Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện người lao động đối với người sử dụng lao động;

đ) Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tổ chức đại diện người lao động;

e) Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.

Ai có trách nhiệm tổ chức hội nghị người lao động?

Theo khoản 1 Điều 47 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, hội nghị người lao động do người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) tổ chức hằng năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

Mức phạt hành vi không tổ chức hội nghị người lao động

Tại Điều 15 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định:

“Điều 15. Vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

1. Không xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; không thực hiện đối thoại khi có yêu cầu; không phối hợp tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Không công khai nội dung chính của đối thoại hoặc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

4. Không bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức các cuộc đối thoại tại nơi làm việc.

5. Không cử hoặc cử không đúng thành phần đại diện bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

6. Không báo cáo tình hình thực hiện đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu.”

Như vậy, hành vi người sử dụng lao động không phối hợp tổ chức hội nghị người lao động có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt như sau:

- Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động là cá nhân.

- Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động là tổ chức.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 12,590

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079