Biểu mẫu 25/11/2023 15:01 PM

Mẫu bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn mới nhất 2023 (Mẫu C05-HD)

25/11/2023 15:01 PM

Mẫu bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn mới nhất 2023 là mẫu nào? Công tác kế toán công đoàn cơ sở phải đảm bảo những nguyên tắc nào? – Thu Thủy (Hà Nội)

Mẫu bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn mới nhất 2023 (Mẫu C05-HD)

Mẫu bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn mới nhất 2023 (Mẫu C05-HD) (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn mới nhất 2023 (Mẫu C05-HD)

Mẫu bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn mới nhất 2023 là Mẫu C05-HD ban hành kèm theo Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021.

Mẫu bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn mới nhất 2023 (Mẫu C05-HD)

2. Danh mục chứng từ kế toán công đoàn cơ sở

Danh mục chứng từ kế toán công đoàn cơ sở bao gồm:

TT

Tên chứng từ

Số hiệu

Ghi chú

1

Phiếu thu

C40-BB

Mẫu bắt buộc

2

Phiếu chi

C41-BB

Mẫu bắt buộc

3

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

C43-BB

Mẫu bắt buộc

4

Biên lai thu tiền

C45-BB

Mẫu bắt buộc

5

Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn.

C05-HD

 

6

Biên bản kiểm quỹ tiền mặt

C34-HD

 

7

Bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn

C40-HD

 

8

Phiếu thăm hỏi đoàn viên

C11-TLĐ

 

9

Giấy đề nghị trợ cấp khó khăn

C12-TLĐ

 

10

Quyết định trợ cấp khó khăn

C13-TLĐ

 

11

Giấy đề nghị đóng KPCĐ

C16-TLĐ

 

12

Bản xác nhận về việc đóng KPCĐ

C17-TLĐ

 

13

Biên bản bàn giao tài chính công đoàn

C18-TLĐ

 

3. Nguyên tắc chung trong công tác kế toán công đoàn cơ sở

- Công đoàn cơ sở thực hiện kế toán ghi đơn (không đối ứng tài khoản). Trường hợp các CĐCS có tổ chức bộ máy kế toán thực hiện chế độ kế toán theo Hướng dẫn 22/HD-TLĐ ngày 29/04/2021 của Tổng Liên đoàn về thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp trong các đơn vị kế toán công đoàn.

- Các khoản thu, chi tài chính của công đoàn cơ sở phải được ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời vào sổ kế toán. Kế toán phải tuân thủ quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và quy định của Tổng Liên đoàn về chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, bàn giao kế toán,...

- Năm tài chính từ 01/01 - 31/12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán là Đồng Việt Nam. Đối với những công đoàn cơ sở mới thành lập, năm tài chính đầu tiên của công đoàn cơ sở mới thành lập được xác định từ thời điểm thành lập đến ngày 31/12 của năm đó.

Căn cứ pháp lý: Mục 1 Phần III Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021

4. Hướng dẫn lập và ký chứng từ kế toán công đoàn cơ sở

- Lập chứng từ kế toán: Các khoản thu, chi tài chính phát sinh tại công đoàn cơ sở, kế toán công đoàn cơ sở phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đúng với nghiệp vụ kinh tế, tài chính; chữ viết trên chứng từ kế toán phải rõ ràng, không tẩy xóa, sửa chữa, không viết tắt, số tiền viết bằng chữ phải khớp với số tiền viết bằng số.

Các khoản chi mua hàng hóa, tài sản của công đoàn cơ sở phải đảm bảo quy trình mua sắm và có hóa đơn tài chính theo quy định của Nhà nước. Đối với các khoản thuê, mướn tài sản phục vụ hoạt động của công đoàn cơ sở nhưng không có hóa đơn tài chính phải có hợp đồng thuê mướn, thanh lý hợp đồng người được giao nhiệm vụ phải báo cáo chủ tài khoản xem xét, phê duyệt, ký hợp đồng thuê mướn để thực hiện.

- Ký chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký của các chức danh theo mẫu biểu, chứng từ quy định mới có giá trị thực hiện. Lập và ký chứng từ kế toán bằng bút bi, bút mực; không lập và ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, bút chì hoặc khắc dấu ký sẵn; Chứng từ ký từng liên; chữ ký trên chứng từ kế toán của 1 người phải thống nhất.

Căn cứ pháp lý: Mục 2.1 Phần III Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,614

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079