Biểu mẫu 17/11/2023 18:30 PM

Tổng hợp 35 biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy

17/11/2023 18:30 PM

Xin cho tôi hỏi các biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy được quy định như thế nào? - Thanh Hiền (Phú Yên)

Tổng hợp 35 biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy

Tổng hợp 35 biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tổng hợp 35 biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy

Các biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy được quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Mẫu số PC01

Mẫu biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

 

Mẫu số PC02

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt

 

Mẫu số PC03

Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC04

Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC05

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

 

Mẫu số PC06

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC07

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC08

Mẫu dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC09

Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC10

Biên bản kiểm tra

 

Mẫu số PC11

Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC12

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC13

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động

 

Mẫu số PC14

Quyết định đình chỉ hoạt động

 

Mẫu số PC15

Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động

 

Mẫu số PC16

Quyết định phục hồi hoạt động

 

Mẫu số PC17

Phương án chữa cháy của cơ sở

 

Mẫu số PC18

Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

 

Mẫu số PC19

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

 

Mẫu số PC20

Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC21

Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

 

Mẫu số PC22

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

 

Mẫu số PC23

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

 

Mẫu số PC24

Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện

 

Mẫu số PC25

Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC26

Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC27

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC28

Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định

 

Mẫu số PC29

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC30

Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC31

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC32

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC33

Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC34

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 

Mẫu số PC35

Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 

Công an các đơn vị, địa phương khi in các biểu mẫu nêu trên, không được tự ý thay đổi nội dung biểu mẫu; có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát, sử dụng biểu mẫu và có sổ sách để theo dõi.

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 83/2017/NĐ-CP) và Dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC08) do Bộ Công an phát hành.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,382

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079