Biểu mẫu 13/11/2023 07:44 AM

Tổng hợp mẫu phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất mới nhất

13/11/2023 07:44 AM

Cho tôi hỏi mẫu phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất là mẫu nào? – Thanh Thủy (Đà Nẵng)

Tổng hợp mẫu phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất mới nhất

Tổng hợp mẫu phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tổng hợp mẫu phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Mẫu phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 99/2022/NĐ-CP bao gồm:

- Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 01a  

Mẫu số 01a  

>>> Xem thêm Cách ghi mẫu phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 02a 

Mẫu số 02a 

>>> Xem thêm Cách ghi mẫu phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 03a  

Mẫu số 03a 

- Phiếu yêu cầu đăng ký, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 04a

Mẫu số 04a

- Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp: Mẫu số 05a  

Mẫu số 05a

- Văn bản đề nghị chỉnh lý thông tin có sai sót trong nội dung đã được đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký, hủy đăng ký hoặc khôi phục việc đăng ký đã bị hủy đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 06a        

Mẫu số 06a

- Văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin có sai sót trong nội dung đã được đăng ký, xóa đăng ký, hủy đăng ký hoặc khôi phục việc đăng ký đã bị hủy đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 07a  

Mẫu số 07a  

- Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: Mẫu số 08a

Mẫu số 08a

2. Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai

(i) Các trường hợp phải đăng ký:

- Thế chấp quyền sử dụng đất;

- Thế chấp nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận;

- Thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư nông nghiệp, dự án phát triển rừng, dự án đầu tư khác có sử dụng đất đồng thời với quyền sử dụng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;

- Đăng ký thay đổi, xóa đăng ký đối với các trường hợp trên của mục (i).

(ii) Các trường hợp đăng ký theo yêu cầu:

- Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

- Thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành không phải là nhà ở mà pháp luật không quy định phải đăng ký quyền sở hữu và cũng chưa được đăng ký quyền sở hữu theo yêu cầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này;

- Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất sang đăng ký thế chấp đối với nhà ở, thế chấp đối với tài sản khác gắn liền với đất;

- Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Đăng ký thay đổi, xóa đăng ký đối với các trường hợp trên tại mục (ii).

* Nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai bao gồm:

- Nhà ở, công trình xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở; công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng, về kinh doanh bất động sản, pháp luật khác có liên quan đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng;

- Rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm chưa hình thành hoặc đã hình thành nhưng bên thế chấp xác lập quyền sở hữu sau thời điểm xác lập hợp đồng thế chấp.

(Điều 25 Nghị định 99/2022/NĐ-CP)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,452

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079