Biểu mẫu 02/11/2023 09:30 AM

Tổng hợp các phụ lục về văn bản hành chính mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 30/2020

02/11/2023 09:30 AM

Tôi muốn tìm tổng hợp các phụ lục về văn bản hành chính mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP? - Quốc Cương (Kiên Giang)

Tổng hợp các phụ lục về văn bản hành chính mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 30/2020

Tổng hợp các phụ lục về văn bản hành chính mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 30/2020 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tổng hợp các phụ lục về văn bản hành chính mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 30/2020

Theo đó, tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP bao gồm các phụ lục như sau:

(1) Phụ lục I: Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản

Phụ lục I

(2) Phụ lục II: Viết hoa trong văn bản hành chính

Phụ lục II

(3) Phụ lục III: Bảng chữ viết tắt tên loại, mẫu trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản

Phụ lục III

(4) Phụ lục IV: Mẫu về quản lý văn bản

Phụ lục IV

(5) Phụ lục V: Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Phụ lục V

(6) Phụ lục VI: Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

Phụ lục VI

2. Các loại văn bản hành chính

Theo Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

3. Quy định về ký ban hành văn bản hành chính

Quy định về ký ban hành văn bản hành chính theo Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

- Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành; có thể giao cấp phó ký thay các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng.

- Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký. 

Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dung được ủy quyền. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa ủy quyền được thực hiện theo thể thức và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức ủy quyền.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức ký thừa lệnh một số loại văn bản. Người được ký thừa lệnh được giao lại cho cấp phó ký thay. Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế làm việc hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.

- Người ký văn bản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản do mình ký ban hành. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành.

- Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.

- Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền thực hiện ký số. Vị trí, hình ảnh chữ ký số theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 17,468

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079