Biểu mẫu 10/11/2023 11:30 AM

Hướng dẫn điền hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt mới nhất

10/11/2023 11:30 AM

Tôi muốn được hướng dẫn điền hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt? - Hoài Hương (Đồng Tháp)

Hướng dẫn điền hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt mới nhất

Hướng dẫn điền hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hướng dẫn điền hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt mới nhất

Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2023/TT-BCT như sau:

Mẫu hợp đồng

Theo đó, việc điền hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt cũng được hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2023/TT-BCT như sau:

(1) Trong quá trình thực hiện ký kết hợp đồng, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì cập nhật theo các văn bản mới.

(2) Áp dụng trong trường hợp đại diện theo ủy quyền.

(3) Lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của Bên bán điện, trường hợp không phát sinh thì bỏ nội dung này.

(4) Lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của Bên mua điện là tổ chức/cá nhân/hộ gia đình.

(5) Thông tin dành cho Bên mua điện là tổ chức.

(6) Thông tin dành cho Bên mua điện là tổ chức.

(7) Lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của Bên mua điện (như hộ dùng chung, tổ chức,...), trường hợp không phát sinh thì bỏ nội dung này.

(8) Lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của bên ủy quyền trong trường hợp Bên mua điện là tổ chức hoặc nhiều hộ dùng chung ký 01 hợp đồng; đối với đại diện cho các hộ dùng chung có thể có nhiều văn bản ủy quyền hoặc 01 văn bản ủy quyền của nhiều hộ dùng chung tùy theo tình hình thực tế.

(9) Áp dụng cho trường hợp Bên mua điện là nhiều hộ dùng chung ký 01 hợp đồng.

(10) Lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của Bên bán điện, trường hợp không phát sinh thì bỏ nội dung này.

(11) Hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

(12) Trong trường hợp hai bên thỏa thuận lựa chọn từ hai phương thức giải quyết tranh chấp trở lên thì trình tự giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

(13) Hai bên có quyền thỏa thuận các nội dung phù hợp với thực tế mua bán điện giữa hai bên đảm bảo nội dung thỏa thuận khác không trái với quy định pháp luật hiện hành.

(14) Lựa chọn một trong hai cách ghi thời hạn phù hợp.

(15) Trường hợp Bên B là tổ chức thì phải ký và ghi đầy đủ họ tên, chức vụ và đóng dấu.

2. Điều kiện ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Điều kiện ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 137/2013/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP) như sau:

- Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có đề nghị mua điện và thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện;

- Bên bán điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện.

3. Hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt 

Theo khoản 1a Điều 11 Nghị định 137/2013/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP) thì hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt của bên mua điện dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử bao gồm: Đề nghị mua điện và một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

- Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên mua điện. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được ký 01 Hợp đồng.

- Trường hợp không sử dụng thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện, bên mua điện cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ sau: 

+ Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở; 

+ Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); 

+ Quyết định phân nhà; 

+ Hợp đồng mua bán nhà; 

+ Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện có thời hạn từ 01 năm trở lên để đăng ký mua điện và chỉ được ký 01 hợp đồng.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,260

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079