Biểu mẫu 06/12/2023 11:45 AM

Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023

06/12/2023 11:45 AM

Xin cho tôi hỏi mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023 được quy định như thế nào? - Thùy Linh (Bình Phước)

Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023

Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023

* Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023 là mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023​

* Một số hướng dẫn ghi báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023:

- Đối với mục Mã huyện, quận: Ghi mã số theo Danh Mục đơn vị hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.

- Đối với mục Thuộc loại hình cơ sở (doanh nghiệp): Ghi tên, mã số theo danh Mục và mã số các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành trong báo cáo thống kê.

- Đối với mục Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở: Ghi tên ngành, mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.

- Đối với mục Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ: Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động.

- Đối với mục Phân theo yếu tố gây chấn thương: Ghi tên và mã số theo danh Mục yếu tố gây chấn thương.

- Đối với mục Phân theo nghề nghiệp: Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh Mục nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.

2. Thời điểm nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023

Cụ thể tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định thời điểm nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023 là trước ngày 10/01/2024.

3. Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động cả năm 2023

- Trước ngày 10/01/2024, người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2023 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây:

+ Trực tiếp,

+ Fax,

+ Đường bưu điện,

+ Thư điện tử.

- Trước ngày 05/01/2024, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn năm 2023 theo quy định với Ủy ban nhân dân cấp huyện theo mẫu quy định Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

- Trước ngày 10/01/2024, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn năm 2023, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

- Trách nhiệm báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

+ Báo cáo nhanh các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng làm bị thương từ hai người lao động trở lên về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP;

+ Trước ngày 25/01/2024, tổng hợp tình hình tai nạn lao động xảy ra trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh; gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV và Phụ lục XV ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) và Cục Thống kê tỉnh.

- Trước ngày 25/01/2024, các cơ quan chủ trì thực hiện Điều tra tai nạn lao động trong lĩnh vực đặc thù theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Điều 21 Nghị định 39/2016/NĐ-CP có trách nhiệm báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2023 thuộc thẩm quyền Điều tra, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục XVII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

(Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 954

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079