Biểu mẫu 11/05/2024 15:01 PM

Tải về biểu mẫu Phụ lục II Nghị định 126/2020

11/05/2024 15:01 PM

Phụ lục II Nghị định 126/2020 quy định về nội dung gì? Khi nào cơ quan quản lý thuế ra thông báo nộp thuế? – Thu Cúc (Hà Nội)

Tải về biểu mẫu Phụ lục II Nghị định 126/2020

Tải về biểu mẫu Phụ lục II Nghị định 126/2020 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tải về biểu mẫu Phụ lục II Nghị định 126/2020

Phụ lục II Nghị định 126/2020 quy định về Danh mục thông báo của cơ quan quản lý thuế.

Tải về biểu mẫu Phụ lục II Nghị định 126/2020

Mẫu số

Tên mẫu biểu

Điều, Chương có liên quan

I. THÔNG BÁO NỘP TIỀN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ

Điều 13 Chương II

1. Thông báo nộp tiền về thuế thu nhập cá nhân

 

04/TB-TKQT-TNCN

Thông báo nộp tiền về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng

 

03/TB-BĐS-TNCN

Thông báo nộp tiền về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

 

2. Thông báo nộp tiền về thuế, các khoản thu khác của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 

01/TB-CNKD

Thông báo nộp tiền về thuế, các khoản thu khác của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 

3. Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ

 

01/TB-LPTB

Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà, đất

 

02/TB-LPTB

Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ đối với tài sản khác trừ nhà, đất

 

4. Thông báo đối với các khoản thu về đất

 

4.1. Thông báo nộp tiền

 

01/TB-SDDPNN

Thông báo nộp tiền về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

01/TB-SDDNN

Thông báo nộp tiền về thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

01/TB-TMĐN

Thông báo nộp tiền vế tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm

 

02/TB-TMĐN

Thông báo nộp tiền về tiền thuê đất, thuê mặt nước một lần cho cả thời gian thuê

 

01/TB-TSDĐ

Thông báo nộp tiền về tiền sử dụng đất

 

4.2. Thông báo khác

 

02/TB-TSDĐ

Thông báo ghi nợ về tiền sử dụng đất

 

5. Thông báo nộp tiền các khoản thu về tiền cấp quyền

 

01/TB-CQKTKS

Thông báo nộp tiền về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 

01/TB-CQKTTNN

Thông báo nộp tiền về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

 

01/TB-TSDKVB

Thông báo nộp tiền về tiền sử dụng khu vực biển

 

6. Thông báo nộp thuế, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Khoản 10 Điều 13, Điều 17

01/TBXNK

Thông báo về việc nộp thuế, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

II. CÁC THÔNG BÁO YÊU CẦU NGƯỜI NỘP THUẾ VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU

01/CCTT-ĐĐTCQ

Công văn đề nghị cung cấp thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính <về đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển>

 

01/CCTT-TĐMN

Công văn đề nghị cung cấp thông tin để xác định <tiền thuê đất phải nộp của người nộp thuế chưa có Quyết định/hợp đồng> <thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản> <thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản của …>

 

01/TB-BSTT-NNT

Thông báo giải trình, bổ sung thông tin tài liệu của người nộp thuế

 

2. Các trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế

- Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thông báo số tiền thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đối với các trường hợp cụ thể như sau:

+ Thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp khai tổng hợp, người nộp thuế phải tự xác định số thuế phải nộp tăng thêm do khai tổng hợp và nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

+ Các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

+ Tiền thuê đất, thuê mặt nước áp dụng đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê, hợp đồng cho thuê đất (trừ tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao).

+ Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

+ Lệ phí trước, bạ (trừ nhà, đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

+ Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản; từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm đ.2, đ.3 khoản 7 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

- Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thông báo số tiền thuế phải nộp theo hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyển đến, cụ thể như sau:

+ Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản; từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm đ.1 khoản 7 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP) và lệ phí trước bạ nhà, đất.

+ Tiền sử dụng đất (trừ tiền sử dụng đất phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao).

+ Tiền thuê đất, thuê mặt nước (trừ tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao).

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo số tiền thuế phải nộp theo văn bản tính thuế của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyển đến, cụ thể như sau:

+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

+ Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

+ Tiền sử dụng khu vực biển.

(Khoản 1, 2, 3 Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,124

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079