Biểu mẫu 22/05/2024 11:15 AM

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024

22/05/2024 11:15 AM

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024 là khi nào và cách thức báo cáo như thế nào? - Hạnh Nhi (Bình Phước)

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024 là Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024

2. Cách ghi báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024

- Mục “Kính gửi: ghi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Mục “Vị trí việc làm”: ghi vị trí việc làm phân loại theo:

+ Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã;

+ Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội;

+ Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin.

+ Cột (11) Khác.

3. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP) thì thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024 là trước ngày 05/6/2024.

4. Cách thức nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP) thì người sử dụng lao động nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024 theo các cách thức sau:

- Nộp qua Cổng dịch vụ công Quốc gia:

Nộp thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Nộp trực tiếp:

Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

5. Trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024

Điều 12 Bộ luật Lao động 2019 quy định trách nhiệm quản lý lao động của người sử dụng lao động như sau:

- Lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

- Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đồng thời khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP) cũng quy định người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động.

Như vậy, người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,183

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079