Biểu mẫu 16/05/2024 10:15 AM

Tải về toàn bộ Phụ lục Nghị định 50 sửa đổi Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

16/05/2024 10:15 AM

Cho tôi hỏi các Phụ lục Nghị định 50 về phòng cháy chữa cháy quy định những nội dung gì? – Thu Trà (Hà Tĩnh)

Tải về toàn bộ Phụ lục Nghị định 50 sửa đổi Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Tải về toàn bộ Phụ lục Nghị định 50 sửa đổi Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tải về toàn bộ Phụ lục Nghị định 50 sửa đổi Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Phụ lục Nghị định 50 sửa đổi Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy bao gồm:

- Phụ lục I: Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

Phụ lục I Nghị định 50

- Phụ lục II: Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Phụ lục II Nghị định 50

- Phụ lục III: Danh mục cơ sở do cơ quan Công an quản lý.

Phụ lục III Nghị định 50

- Phụ lục IV: Danh mục cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Phụ lục IV Nghị định 50

- Phụ lục V: Danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Phụ lục V Nghị định 50

- Phụ lục Va: Danh mục dự án, công trình, thuộc thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phụ lục Va Nghị định 50

- Phụ lục Vb: Danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phụ lục Vb Nghị định 50

- Phụ lục VI: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Phụ lục VI Nghị định 50

- Phụ lục VII: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc diện kiểm định.

Phụ lục VII Nghị định 50

- Phụ lục IX: Biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phụ lục IX Nghị định 50

Mẫu số PC01

Mẫu biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Mẫu số PC02

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt

Mẫu số PC03

Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC04

Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC05

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Mẫu số PC06

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC07

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC08

Mẫu dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC09

Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC10

Biên bản kiểm tra

Mẫu số PC11

Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC12

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC13

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động

Mẫu số PC14

Quyết định đình chỉ hoạt động

Mẫu số PC15

Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động

Mẫu số PC16

Quyết định phục hồi hoạt động

Mẫu số PC17

Phương án chữa cháy cơ sở

Mẫu số PC18

Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

Mẫu số PC19

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở

Mẫu số PC20

Lệnh huy động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC21

Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC22

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC23

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC24

Văn bản đề nghị cấp lại Chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC25

Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC26

Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC27

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC28

Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định

Mẫu số PC29

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC30

Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC31

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC32

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC33

Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC34

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC35

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ

Mẫu số PC36

Danh sách cá nhân có văn bằng, chứng chỉ bảo đảm điều kiện cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC37

Danh mục phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC38

Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,720

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079