Biểu mẫu 11/05/2024 18:00 PM

Tải về biểu mẫu Phụ lục III Nghị định 126/2020

11/05/2024 18:00 PM

Phụ lục III Nghị định 126/2020 về thuế quy định về những biểu mẫu nào? – Thanh Thảo (Bình Phước)

Tải về biểu mẫu Phụ lục III Nghị định 126/2020

Tải về biểu mẫu Phụ lục III Nghị định 126/2020 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tải về biểu mẫu Phụ lục III Nghị định 126/2020

Tải về biểu mẫu Phụ lục III Nghị định 126/2020

Mẫu số 04-1/CC Phụ lục III bị thay thế bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP.

STT

Mẫu số

Tên mẫu biểu

Chương/Điều

01. Mẫu ấn định thuế - ấn định thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Chương III

1

1

01/AĐT

Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Điều 16

2

2

01/QĐAĐT/TXNK

Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 17

3

3

02/QĐHAĐT/TXNK

Quyết định về việc hủy quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 17

02. Mẫu gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất

Chương IV

4

1

01/GHKS

Văn bản đề nghị gia hạn

Điều 20

5

2

02/GHKS

Quyết định về việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất

Điều 20

6

3

03/GHKS

Thông báo về việc bổ sung hoặc giải trình hồ sơ gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất

Điều 20

7

4

04/GHKS

Thông báo về việc không chấp thuận hồ sơ gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất

Điều 20

03. Mẫu hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

Chương IV

8

1

01/XC

Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh

Điều 21

9

2

02/XC

Thông báo về việc gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Điều 21

04. Mẫu biểu khoanh nợ

Chương V

10

1

01/KN

Quyết định khoanh tiền thuế nợ

Điều 23

11

2

02/KN

Quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ

Điều 23

05. Mẫu biểu cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Chương VII

12

1

01/CC

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

Điều 31

13

2

01-1/CC

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin tài khoản

 

14

3

02/CC

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

Điều 32

15

4

03/CC

Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 33

16

5

03-1/CC

Quyết định tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 33

17

6

04/CC

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

Điều 34

18

7

04-1/CC

Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn

 

19

8

04-2/CC

Thông báo về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn

 

20

9

05/CC

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên

Điều 35

21

10

06/CC

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ

Điều 36

22

11

07/CC

Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 37

23

12

07-1/CC

Văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Điều 37

24

13

08/CC

Quyết định việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp ...

Các Điều 31, 32, 34, 35, 36

25

14

09/CC

Quyết định về việc giao quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Các Điều 31, 32, 34, 35, 36

06. Mẫu biểu về ủy nhiệm thu thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu

Chương VIII

26

1

01/UNT

Hợp đồng ủy nhiệm thu

Điều 39

27

2

02/UNT

Biên bản thanh lý hợp đồng ủy nhiệm thu

Điều 39

28

3

03/UNT

Tổng hợp số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do tổ chức được ủy nhiệm thu thu và nộp ngân sách

Điều 39

29

4

04/UNT

Báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước thông qua tổ chức được ủy nhiệm thu

Điều 39

30

5

05/UNT

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu, chứng từ thu

Điều 39

07. Mẫu biểu về APA

Chương VIII

31

1

01/APA-TV

Đề nghị tham vấn APA

Điều 41

32

2

02/APA-CT

Đề nghị áp dụng APA chính thức

Điều 41

33

3

03/APA-MAP

Đề nghị tiến hành thủ tục thỏa thuận song phương

Điều 41

34

4

04/APA-BC

Báo cáo APA thường niên

Điều 41

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,025

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079