Biểu mẫu 25/05/2024 10:15 AM

Tải về mẫu phiếu tự đánh giá của hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông mới nhất

25/05/2024 10:15 AM

Phiếu tự đánh giá của hiệu trưởng là một trong những giấy tờ quan trọng khi đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Tải về mẫu phiếu tự đánh giá của hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông mới nhất

Tải về mẫu phiếu tự đánh giá của hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông mới nhất (Hình từ Internet)

1. Yêu cầu đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông 

Theo Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT thì yêu cầu đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

- Khách quan, toàn diện, công bằng và dân chủ.

- Dựa trên phẩm chất, năng lực và quá trình làm việc của hiệu trưởng trong điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

- Căn cứ vào mức của từng tiêu chí đạt được tại Chương II Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT và có các minh chứng xác thực, phù hợp.

Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT áp dụng đối với hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Tải về mẫu phiếu tự đánh giá của hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông mới nhất

Theo biểu mẫu 01 tại Phụ lục II gợi ý biểu mẫu đánh giá sử dụng trong đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 thì mẫu phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá như sau:

Biểu mẫu 01

3. Chu kỳ và thẩm quyền đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Chu kỳ và thẩm quyền đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông theo Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT như sau:

* Chu kỳ đánh giá

- Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học;

- Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.

* Thẩm quyền đánh giá

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện;

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học phổ thông, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh;

- Người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học, các viện, học viện chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc.

4. Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông theo Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT như sau:

* Quy trình đánh giá

- Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng;

- Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng;

- Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

* Xếp loại kết quả đánh giá

- Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt mức tốt;

- Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức khá trở lên;

- Đạt chuẩn hiệu trưởng: có tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức đạt trở lên;

- Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng: có trên 1/3 tiêu chí được đánh giá chưa đạt hoặc có tối thiểu 01 (một) tiêu chí trong số các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).


 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,785

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079