Biểu mẫu 12/06/2024 10:00 AM

Tải về 16 biểu mẫu trong phát triển và quản lý chợ

12/06/2024 10:00 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2024/NĐ-CP, trong đó quy định 16 biểu mẫu về phát triển và quản lý chợ.

Tải về 16 biểu mẫu trong phát triển và quản lý chợ

Tải về 16 biểu mẫu trong phát triển và quản lý chợ (Hình từ internet)

1. Tải về 16 biểu mẫu trong phát triển và quản lý chợ

Tải về 16 biểu mẫu trong phát triển và quản lý chợ

Mẫu số 01A

Báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Mẫu số 01B

Báo cáo kê khai bổ sung thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Mẫu số 01C

Báo cáo kê khai giảm tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Mẫu số 01D

Báo cáo kê khai việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Mẫu số 02A

Báo cáo tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (Phương thức: Tự khai thác)

Mẫu số 02B

Báo cáo tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (Phương thức: Cho thuê quyền khai thác)

Mẫu số 02C

Báo cáo tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (Phương thức: Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác)

Mẫu số 02D

Báo cáo kết quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Mẫu số 03A

Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Mẫu số 03B

Báo cáo tổng hợp tình hình xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Mẫu số 03C

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Mẫu số 03D

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng số tiền thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Mẫu số 03Đ

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng số tiền thu từ xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Mẫu số 04A

Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (Phương thức: Cho thuê quyền khai thác tài sản)

Mẫu số 04B

Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (Phương thức: Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản)

Mẫu số 05

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công

2. Quy định về đầu tư xây dựng chợ

* Kế hoạch phát triển chợ

- Căn cứ vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, các quy hoạch khác có liên quan và nhu cầu phát triển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển chợ nhằm: đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ; kêu gọi thu hút đầu tư phát triển hệ thống chợ trên địa bàn.

- Nội dung chủ yếu của Kế hoạch phát triển chợ bao gồm:

+ Căn cứ pháp lý, sự cần thiết xây dựng;

+ Mục tiêu;

+ Nhiệm vụ, giải pháp;

+ Phương án phát triển chợ (đầu tư xây dựng, phát triển, mở rộng, cải tạo chợ và các nội dung khác có liên quan);

+ Tổ chức thực hiện.

(Điều 5 Nghị định 60/2024/NĐ-CP)

* Đầu tư xây dựng chợ

- Chợ được đầu tư xây dựng phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách nhà nước (bao gồm các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

- Vốn ngân sách nhà nước được sử dụng để hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án chợ dân sinh, chợ đầu mối theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước. Việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ ngân sách nhà nước đối với chợ đầu mối theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

- Địa phương chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển chợ trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tiễn, tính cấp thiết, phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư xây dựng chợ.

- Dự án đầu tư chợ được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, chính sách xã hội hóa đầu tư theo các quy định của pháp luật.

- Tùy thuộc vào nguồn vốn đầu tư, điều kiện sử dụng đất, dự án đầu tư xây dựng chợ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành tương ứng.

(Điều 6 Nghị định 60/2024/NĐ-CP)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 394

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079