Biểu mẫu 17/06/2024 12:30 PM

29 mẫu bệnh án ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT mới nhất 2024

17/06/2024 12:30 PM

Mẫu bệnh án ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT là một hệ thống các biểu mẫu chuẩn hóa nhằm nâng cao chất lượng quản lý và điều trị bệnh nhân trong các cơ sở y tế.

29 mẫu bệnh án ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT mới nhất 2024

29 mẫu bệnh án ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT mới nhất 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

29 mẫu bệnh án ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT mới nhất 2024

Mẫu bệnh án mới nhất 2024 là các mẫu tại Phụ lục số XXVIII ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT bao gồm:

NỘI DUNG

MS

1. Bệnh án Nội khoa

01/BV1

2. Bệnh án Nhi khoa

02/BV1

3. Bệnh án Truyền nhiễm

03/BV1

4. Bệnh án Phụ khoa

04/BV1

5. Bệnh án Sản khoa

05/BV1

6. Bệnh án Sơ sinh

06/BV1

7. Bệnh án Tâm thần

07/BV1

8. Bệnh án Da liễu

08/BV1

9. Bệnh án Huyết học-Truyền máu

09/BV1

10. Bệnh án Ngoại khoa

10/BV1

11. Bệnh án Bỏng

11/BV1

12. Bệnh án Ung bướu

12/BV1

13. Bệnh án Răng Hàm Mặt

13/BV1

14. Bệnh án Tai Mũi Họng

14/BV1

15. Bệnh án Ngoại trú chung

15/BV1

16. Bệnh án Ngoại trú Răng Hàm Mặt

16/BV1

17. Bệnh án dùng cho tuyến xã/phường

17/BV1

18. Bệnh án Nội trú Y học cổ truyền

18/BV1

19. Bệnh án Ngoại trú Y học cổ truyền

19/BV1

20. Bệnh án Nội trú Nhi Y học cổ truyền

20/BV1

21. Bệnh án Mắt (chấn thương)

21/BV1

22.Bệnh án Mắt (Bán phần trước)

22/BV1

23. Bệnh án Mắt (Đáy mắt)

23/BV1

24. Bệnh án Mắt (Glocom)

24/BV1

25. Bệnh án Mắt (Lác)

25/BV1

26. Bệnh án Mắt trẻ em

26/BV1

27.Bệnh án phục hồi chức năng

27/BV1

28. Bệnh án phục hồi chức năng nhi

28/BV1

29. Bệnh án phục hồi chức năng nhi

29/BV1

29 mẫu bệnh án

Quy định về hồ sơ bệnh án

(1) Người bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày và điều trị ngoại trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được lập, cập nhật hồ sơ bệnh án.

Hồ sơ bệnh án được lập bằng giấy hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý như nhau. Mẫu hồ sơ bệnh án và mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

(2) Hồ sơ bệnh án phải được lưu giữ và giữ bí mật theo quy định của pháp luật; trường hợp hồ sơ bệnh án thuộc phạm vi bí mật nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Việc lưu trữ hồ sơ bệnh án được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

(3) Việc khai thác hồ sơ bệnh án đang trong quá trình điều trị được thực hiện như sau:

- Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu viên của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, người hành nghề, người trực tiếp tham gia điều trị người bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đọc nhưng chỉ được sao chép khi có sự đồng ý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Người hành nghề của cơ sở khác được đọc, sao chép khi có sự đồng ý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(4) Việc khai thác hồ sơ bệnh án đã hoàn thành quá trình điều trị và được chuyển lưu trữ được thực hiện như sau:

- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư của người bệnh được tiếp cận, cung cấp hồ sơ bệnh án để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu viên của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật khi có sự đồng ý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan giải quyết bồi thường nhà nước được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc, ghi chép hoặc đề nghị cấp bản sao phục vụ nhiệm vụ được giao khi có sự đồng ý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được đọc, xem, sao chụp, ghi chép hồ sơ bệnh án và được cung cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu bằng văn bản;

- Người đại diện của người bệnh quy định tại điểm a và điểm d khoản 2 Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được cung cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu bằng văn bản.

(5) Các đối tượng quy định tại (3) và (4) khi sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án phải giữ bí mật và chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã đề nghị với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(Điều 69 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,469

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079