Nghị quyết 105/NQ-CP: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

31/08/2023 15:45 PM

Tại Nghị quyết 105/NQ-CP nêu ra những nhiệm vụ giải pháp gì để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh?

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (Hình từ internet)

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2023 về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương do Chính phủ ban hành

Trong đó, đối với nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được phân công như sau:

(1) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan:

- Trong tháng 7 năm 2023, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, trong đó xác định rõ yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa, nâng cao chất lượng quy định, thủ tục hành chính trong các ngành, lĩnh vực cụ thể.

- Trong tháng 8 năm 2023, trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp; thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về cải cách thủ tục hành chính, nhận diện khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai.

- Hoàn thành trong Quý III năm 2023 việc nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, cập nhật, công khai theo dõi, đánh giá về thủ tục hành chính nội bộ và thủ tục hành chính 4 cấp chính quyền.

- Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu tại Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2020, Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2022 và Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị cụ thể phương án sửa đổi, thay thế, bãi bỏ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2023; báo cáo Chính phủ trong tháng 9 năm 2023 Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

(3) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát, hoàn thành sửa đổi quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9 năm 2023.

(4) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương báo cáo Chính phủ trong tháng 8 năm 2023 về việc sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP, theo thẩm quyền sửa đổi Thông tư 06/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 của Bộ Công an, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

(5) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-CP, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất liên quan đến quy định quản lý thuế đối với giao dịch có liên kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2023.

(6) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan giảm tối đa các hoạt động thanh tra chưa cần thiết theo quy định; giảm triệt để việc chồng chéo trong hoạt động thanh kiểm tra thuế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành khác.

(7) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, sửa đổi các quy định còn bất cập về tiêu chuẩn nước thải nuôi trồng thủy sản trong tháng 7 năm 2023.

(8) Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5; tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, không để tình trạng Luật chờ nghị định, thông tư, làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như việc thực thi pháp luật.

(9) Các bộ, cơ quan và địa phương

- Tập trung rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa một cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; trong quý III và năm 2023, tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan, điện, năng lượng, sản xuất, chế biến nông sản, xuất nhập khẩu, giáo dục, đào tạo, y tế, lý lịch tư pháp...

- Tuyệt đối không ban hành quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian không cần thiết, trái quy định cho doanh nghiệp, người dân.

- Chủ động cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức tạo đồng thuận trong việc triển khai.

- Giám sát chặt chẽ việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm đúng thời hạn xử lý theo quy định; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 13,322

TIN TỨC LIÊN QUAN

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079